An toàn & tiết kiệm điện

An toàn điện

Đăng bởi | 00:23 | 15/08/2011

Phát động thi tìm hiểu tiết kiệm năng lượng

Hôm qua (13/8/2011) tại Nghệ An, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong CBCNVCLĐ ngành Công Thương.

Cùng ngày, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ hoạt động của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn.

Theo báo cáo tại Hội nghị, nửa đầu nhiệm kỳ 2008-2013, UBKT các đơn vị đã chủ động xây dựng và thực hiện thành công kế hoạch công tác hàng năm. Đã có 1.245 cuộc kiểm tra về việc thực hiện Điều lệ công đoàn, 2.228 cuộc kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. Kết quả cho thấy, hoạt động của UBKT đã có những chuyển biến tích cực và đạt hiệu quả cao. Kịp thời phát hiện những vấn đề còn tồn tại để công đoàn các cấp kịp thời điều chỉnh. Nửa đầu nhiệm kỳ, CĐCT và công đoàn các cấp đã giải quyết hàng trăm lượt đơn thư khiếu nại tố cáo, chủ yếu là các lĩnh vực thực hiện chế độ chính sách với người lao động, tranh chấp về quyền và lợi ích người lao động trong nội bộ doanh nghiệp, vấn đề vi phạm thủ tục hành chính và sử dụng tài sản của một số cán bộ quản lý.

Đến nay, đã có 20 lượt UBKT công đoàn cấp trên cơ sở, 20 lượt UBKT công đoàn cơ sở được xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 16 lượt tập thể và 12 lượt cá nhân được TLĐ và CĐCT tặng bằng khen.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu khẳng định, nhờ công tác kiểm tra giám sát thực hiện thường xuyên mà chính sách và chăm lo đời sống cho người lao động cơ bản đã được đảm bảo; nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản trong công đoàn luôn được đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập mối quan hệ hài hòa tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, chức năng bảo vệ quyền lợi cho NLĐ còn hạn chế, mối quan hệ hoạt động giữa tổ chức công đoàn với  Ban giám đốc chưa được quy định cụ thể rõ ràng. Công đoàn chưa thực sự thực hiện được chức năng giám sát với người sử dụng lao động.

(Theo: Ban Quan Hệ Cộng Đồng )

TIN LIÊN QUAN

(08:22 - 21/01/2021)

Hộ gia đình sử dụng điện an toàn – tiết kiệm – hiệu quả

Đây là chương trình do Công ty Điện lực Đồng Tháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp tuyên...

(07:31 - 04/11/2020)

Tuyên truyền, vận động sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trong trường học

Thực hiện chương trình tiết kiệm điện, Điện lực Tân Hồng phối hợp cùng huyện đoàn và phòng Giáo...