Tin mới new

(07:48 - 13/02/2017)

Ứng dụng công nghệ hiệu quả vào công tác dịch vụ khách hàng

Nâng cao hiệu quả quản lý và dịch vụ khách hàng là nhiệm...

(15:20 - 18/01/2017)

EVNSPC cần phát triển nguồn năng lượng tái tạo trên quy mô lớn

EVN SPC phải tiếp tục đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của miền...

(13:54 - 10/01/2017)

Điện cho miền Nam, nhìn lại năm 2016

Năm 2016, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã thực hiện tốt công...

(10:42 - 10/01/2017)

Không để thiếu điện nuôi trồng thủy sản

Tổng Công ty Điện lực miền Nam đang triển khai Đề án cải tạo, nâng cấp và...

(10:37 - 10/01/2017)

Nhân rộng lưới điện thông minh

Hệ thống điều khiển vận hành lưới điện từ xa dựa trên ứng dụng công nghệ...

(07:30 - 28/12/2016)

Công ty Điện lực Đồng Tháp: Nâng cao trách nhiệm với cộng đồng

Với việc thực hiện nhiều hoạt động trong tháng “Tri ân khách...

(14:14 - 20/12/2016)

Hoàn thành 12 công trình cấp điện cho miền Nam

Trong năm 2016, SPMB sẽ hoàn thành đóng điện 12 công trình, cụ...

(15:59 - 15/12/2016)

Áp dụng chữ ký điện tử

Trong những năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) rất quan tâm, coi...