Tin mới new

(14:19 - 23/05/2016)

Công ty Điện lực Đồng Tháp tổ chức lớp đào tạo kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng.

 Từ ngày 17 đến 20 tháng 5 năm 2016, Công ty Điện lực Đồng Tháp tổ...

(09:23 - 31/03/2016)

Công ty Điện lực Đồng Tháp – Đơn vị văn hóa nhiều năm liền

Nhiều năm qua, bên cạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Công ty Điện lực Đồng Tháp còn thực hiện tốt...

(02:42 - 30/03/2016)

Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Đồng Tháp

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là một quá trình xuyên suốt gắn với sự phát triển của Công ty...

(02:06 - 08/03/2016)

Đổi mới văn hoá doanh nghiệp: Năm bước đơn giản

Lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm giữ vai trò then chốt trong việc hình thành và phát triển văn hoá...

(03:21 - 14/08/2013)

Văn hóa Công ty Điện lực Đồng Tháp

 PHẦN I HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI TRONG VĂN HÓA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

(08:44 - 12/06/2013)

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Cần thúc đẩy “10 C”

10 C” là viết tắt chữ cái đầu của 10 thành tố quan trọng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp....

(08:33 - 12/06/2013)

Văn hóa doanh nghiệp yếu tố vàng của thành công

Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền...