Tin mới new

(00:18 - 27/07/2011)

Tổng sơ đồ điện 7 gặp khó về huy động vốn

Việc đảm bảo cung cấp 5.000MW điện/năm là vấn đề nan giải, đòi hỏi phải có giải pháp để thực...

(09:30 - 26/07/2011)

Hiệu quả sử dụng điện ở Việt Nam còn thấp

Mục tiêu tổng quát trong thập kỷ này là cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại....

(00:20 - 26/07/2011)

Chính phủ chưa thể “rút” vai trò độc quyền điện

“Việc gì thị trường không làm được thì nhà nước phải làm. Giờ muốn rút vai trò nhà nước trong...

(00:17 - 26/07/2011)

Sản xuất điện từ bã mía: Cần khơi dậy tiềm năng

Hiện nay, cả nước đã có 8/44 nhà máy đường sử dụng công nghệ sản xuất điện từ bã mía, bán lại...

(00:12 - 26/07/2011)

Phong trào tiết kiệm điện lan tỏa trong xã hội

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đang tiếp tục đẩy mạnh các chương trình và giải pháp...

(00:28 - 25/07/2011)

TP HCM khởi động dự án điện rác

Sở Công Thương đang nghiên cứu khả thi chương trình xây dựng các nhà máy sản xuất điện từ rác hữu...

(00:25 - 25/07/2011)

Sớm vận hành chính thức thị trường điện cạnh tranh

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo tiếp tục rà soát kế hoạch, thực tế thí điểm, chuẩn bị...

(00:22 - 25/07/2011)

Những hạn chế và bất cập của Luật Điện lực cần sớm được bổ sung, sửa đổi

Luật Điện lực số 28/2004/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 03/12/2004 và có hiệu lực từ...