Tin mới new

(07:54 - 11/08/2016)

Anh Lăng Hòa Hiệp công nhân ĐL Lấp Vò, Công ty Điện lực Đồng Tháp dũng cảm cùng quần chúng nhân dân tham gia bắt cướp.

Công an huyện Lấp Vò vừa đến trao giấy khen của Giám...

(08:41 - 22/06/2016)

Văn hoá doanh nghiệp trong doanh nghiệp của Việt Nam thời hội nhập

Khi bàn về vận dụng văn hoá doanh nghiệp như thế nào tức là...

(10:42 - 07/06/2016)

Đào tạo kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng.

Trong tháng 5/2016, PC Đồng Tháp phối hợp Học viện cán bộ thành phố Hồ...

(14:19 - 23/05/2016)

Công ty Điện lực Đồng Tháp tổ chức lớp đào tạo kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng.

 Từ ngày 17 đến 20 tháng 5 năm 2016, Công ty Điện lực Đồng Tháp tổ...

(09:23 - 31/03/2016)

Công ty Điện lực Đồng Tháp – Đơn vị văn hóa nhiều năm liền

Nhiều năm qua, bên cạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Công ty Điện lực Đồng Tháp còn thực hiện tốt...

(02:42 - 30/03/2016)

Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Đồng Tháp

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là một quá trình xuyên suốt gắn với sự phát triển của Công ty...

(02:06 - 08/03/2016)

Đổi mới văn hoá doanh nghiệp: Năm bước đơn giản

Lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm giữ vai trò then chốt trong việc hình thành và phát triển văn hoá...

(03:21 - 14/08/2013)

Văn hóa Công ty Điện lực Đồng Tháp

 PHẦN I HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI TRONG VĂN HÓA CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP