Tin mới new

(10:30 - 11/12/2020)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2020

Tháng 11 năm 2020 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh...

(10:02 - 17/11/2020)

EVN Triển khai thực hiện 'Tháng tri ân khách hàng ' - THÁNG 11, 12/2020

Với trách nhiệm và tinh thần tri ân các khách hàng sử dụng điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)...

(07:58 - 12/11/2020)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 10

Tháng 10 năm 2020 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh...

(15:57 - 03/11/2020)

CÔNG ĐIỆN EVN SPC CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VỚI BÃO SỐ 10 (GONI)

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tổng công ty Điện lực miền Nam gửi Công điện chủ động ứng phó...

(09:49 - 13/10/2020)

TCBC: TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH TẠI “LỄ TÔN VINH NGƯỜI NỘP THUẾ TIÊU BIỂU”

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM THÔNG TIN BÁO CHÍ TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH TẠI...

(09:37 - 13/10/2020)

TCBC: NGÀY11/10 /2020 CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA CÁN MỐC SẢN LƯỢNG PHÁT ĐIỆN 100 TỶ KWH

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 11 /10 /2020: CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA CÁN MỐC SẢN LƯỢNG PHÁT ĐIỆN 100...

(10:00 - 09/10/2020)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2020

Tháng 9 năm 2020 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh...

(15:29 - 14/09/2020)

TCBC: Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2020

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...