Tin mới new

(06:16 - 14/05/2015)

Các hình thức thu tiền điện

1. Thu tại nhà khách hàng:- Nhân viên Điện lực.- Dịch vụ bán lẻ điện năng.2. Chuyển khoản qua Ngân...

(05:36 - 14/05/2015)

Các dịch vụ của Điện lực

Hiện nay, Công ty Điện lực Đồng Tháp đang triển khai các dịch vụ sau:1. Thông báo lịch mất điện qua...

(03:26 - 16/03/2015)

Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương về Quy định giá bán điện (Áp dụng kể từ ngày 16/3/2015)

  Quyết định số 2256/QĐ-BCT

(09:27 - 06/10/2014)

Quy định về định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

(02:10 - 09/09/2014)

Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ Công Thương ban hành Mẫu HĐMBĐ phục vụ mục đích sinh hoạt

Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ Công Thương ban hành Mẫu HĐMBĐ phục vụ mục đích...

(02:02 - 09/09/2014)

Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện

  Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện

(01:58 - 09/09/2014)

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về thực hiện giá bán điện

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về thực hiện giá bán điện

(01:52 - 09/09/2014)

Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về mua, bán công suất phản kháng

Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về mua, bán công suất phản...