Tin mới new

(03:26 - 16/03/2015)

Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương về Quy định giá bán điện (Áp dụng kể từ ngày 16/3/2015)

  Quyết định số 2256/QĐ-BCT

(09:27 - 06/10/2014)

Quy định về định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại

(02:10 - 09/09/2014)

Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ Công Thương ban hành Mẫu HĐMBĐ phục vụ mục đích sinh hoạt

Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ Công Thương ban hành Mẫu HĐMBĐ phục vụ mục đích...

(02:02 - 09/09/2014)

Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện

  Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện

(01:58 - 09/09/2014)

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về thực hiện giá bán điện

Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về thực hiện giá bán điện

(01:52 - 09/09/2014)

Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về mua, bán công suất phản kháng

Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về mua, bán công suất phản...

(01:48 - 09/09/2014)

Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- Số: 30/2013/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

(07:15 - 04/09/2014)

Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về kiểm tra hoạt động Điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán điện

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...