Tin mới new

(07:45 - 14/05/2015)

Thủ tục di dời công tơ

  Khi có nhu cầu di dời công tơ (để sửa nhà, dời nhà, ...), thay đổi công suất công tơ, hệ...

(07:43 - 14/05/2015)

Thủ tục sang tên, thay đổi thông tin

  Khi có yêu cầu thay đổi thông tin trên hợp đồng mua bán điện (tên đơn vị, địa chỉ, số điện...

(07:23 - 14/05/2015)

Thủ tục thu hồi công tơ

  Khi không có nhu cầu sử dụng điện, khách hàng lập thủ tục thu hồi công tơ và thanh lý hợp...

(07:22 - 14/05/2015)

Thủ tục kiểm tra công tơ

  Khi có nghi ngờ về tính chính xác của hệ thống đo đếm, khách hàng có thể yêu cầu Điện lực...

(07:21 - 14/05/2015)

Thủ tục cắt điện sửa nhà, thi công

  1.Khi khách hàng có nhu cầu cắt điện tạm thời để sửa chữa nhà hoặc cắt điện để đảm bảo an...

(06:49 - 14/05/2015)

Các hình thức tiếp nhận hồ sơ mắc điện

   1. Tiếp nhận trực tiếp tại phòng giao dịch Điện lực. 2. Tiếp nhận qua số điện thoại...

(06:19 - 14/05/2015)

Hợp tác với ngân hàng

Danh sách các Ngân hàng đã ký hợp đồng hợp tác thu tiền điện với Công ty Điện lực Đồng Tháp. Khách...

(06:16 - 14/05/2015)

Các hình thức thu tiền điện

1. Thu tại nhà khách hàng:- Nhân viên Điện lực.- Dịch vụ bán lẻ điện năng.2. Chuyển khoản qua Ngân...