Tin mới new

(09:42 - 03/10/2017)

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 9/2017

Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 9 tháng đầu năm 2017 ...

(08:48 - 15/09/2017)

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8/2017

Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 8 tháng đầu năm 2017 ...

(08:39 - 15/09/2017)

TCBC: Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2017

Trong tháng 8 năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện ổn...

(08:35 - 15/09/2017)

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2017

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 8 năm 2017 1. Về sản...

(09:53 - 21/08/2017)

Công ty Thủy điện Sơn La: Thi công ngày đêm để thông cầu Nậm Păm, khắc phục tình trạng chia cắt giữa trung tâm huyện Mường La với xã Nặm Păm sau cơn lũ quét ngày 3/8/2017

Do ảnh hưởng bởi đợt lũ quét xảy ra sáng sớm ngày 3/8/2017, 2 dầm cầu Nậm Păm...

(08:23 - 17/08/2017)

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2017

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2017 1. Về sản...

(08:41 - 08/08/2017)

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7/2017

I. Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 7 tháng đầu năm 2017 ...

(10:27 - 01/08/2017)

TCBC: EVN thông tin về tình hình khắc phục sự cố lưới điện do ảnh hưởng của cơn bão số 4

Thực hiện chỉ đạo trong Công điện số 29/CĐ-TW ngày 23/7/2017 của Ban Chỉ đạo Trung...