Tin mới new

(08:16 - 19/03/2019)

Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi quy định về phát triển dự án, Hợp đồng mua bán điện mặt trời

Thông tư 05/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

(09:12 - 14/08/2017)

Quy định cung cấp dịch vụ

 Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/05/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về...

(15:28 - 09/08/2016)

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ SMS đến Tổng đài CSKH Điện lực miền Nam.

1. Giới thiệu về dịch vụ nhắn tin chăm sóc khách hàng. Trung tâm Chăm...

(01:45 - 25/06/2015)

Hướng dẫn mua điện trung áp

                Công ty Điện lực Đồng Tháp thực hiện cấp...

(01:45 - 25/06/2015)

Hướng dẫn mua điện hạ áp

         1. Lưu đồ cấp điện (File đính kèm) 2.  Trình tự cấp...

(01:45 - 25/06/2015)

Hướng dẫn mua điện cao áp

         1. Lưu đồ cấp điện (File đính kèm) 2.  Trình tự cấp...

(08:53 - 15/05/2015)

Thông tin ngừng giảm cung cấp điện

  Thực hiện theo thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2013 như sau: I. Ngừng giảm...

(07:45 - 14/05/2015)

Thủ tục di dời công tơ

  Khi có nhu cầu di dời công tơ (để sửa nhà, dời nhà, ...), thay đổi công suất công tơ, hệ...