Tin mới new

(14:47 - 18/06/2018)

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5/2018

Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 5 năm 2018 Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng...

(08:31 - 12/06/2018)

Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động tháng 5 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 6/2018

Trong tháng 5 năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng...

(08:28 - 12/06/2018)

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2018

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 5 năm 2018 1. Về sản xuất – kinh doanh và...

(08:01 - 23/05/2018)

Thông tin báo chí Về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở

Vào ngày 20/5/2018 vừa qua tại Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ công...

(16:55 - 11/05/2018)

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2018

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 4 năm 2018 1. Về sản xuất – kinh doanh và...

(15:24 - 13/04/2018)

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2018

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 3 năm 2018 1. Về sản xuất – kinh doanh và...

(14:27 - 12/04/2018)

Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động quý I năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý II/2018

Trong Quý I năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng...

(14:27 - 12/04/2018)

TCBC: EVN SPC về tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 03/2018

Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 3 năm 2018 Về sản xuất - kinh doanh và cung ứng...