Tin mới new

(08:58 - 09/10/2018)

Lợi ích từ việc thanh toán tiền điện qua ngân hàng

Giao dịch thanh toán tiền điện qua các kênh thanh toán của ngân hàng là một trong những giao dịch...

(09:29 - 08/10/2018)

Tổng công ty Điện lực miền Nam đẩy mạnh công tác Đền ơn đáp nghĩa

Từ nguồn kinh phí của Tổng công ty Điện lực miền Nam, trong hai ngày 3-4/10/2018, Tổng công ty Điện...

(08:15 - 24/08/2018)

Tổng công ty Điện lực miền Nam: “Rót” điện vào vùng lõm

Không chỉ đầu tư phát triển lưới điện khu vực đô thị và các khu công nghiệp, Tổng công ty Điện lực...

(08:27 - 15/08/2018)

Ngôi nhà nghĩa tình

       Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp với Sở Lao...

(10:08 - 06/08/2018)

Đóng điện thành công trạm 220kV Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp

Vào lúc 23h26 ngày 24/07/2018, Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam (Ban QLDAĐL) thuộc Tổng công ty...

(10:04 - 06/08/2018)

Chương trình đào tạo lãnh đạo nữ tại EVN SPC

Từ ngày 01-4/8/2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã tổ chức chương trình đào tạo lãnh...

(15:08 - 01/08/2018)

EVN SPC tích cực thực hiện chỉ thị 989 của EVN

Ngày 12/3/2018 Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã ban hành Chỉ thị số 1527/CT-EVN SPC về...

(07:37 - 26/07/2018)

Hội thi cán bộ an toàn giỏi Công ty Điện lực Đồng Tháp năm 2018

 Nhằm ôn luyện, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác an toàn cũng như kỹ năng...