Tin mới new

(16:11 - 07/01/2019)

TCBC: Chương trình công bố “cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4”

Ngày 21 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố ”Cung...

(09:48 - 26/12/2018)

TCBC: Chương trình công bố “Cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4”

Ngày 21 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố ”Cung...

(07:39 - 12/12/2018)

TCBC: Tình hình hoạt động tháng 11 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2018 của Công ty Điện lực Đồng Tháp

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2018 1. Về sản xuất – kinh doanh và...

(09:38 - 10/12/2018)

TCBC: Tình hình hoạt động tháng 11/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 12/2018

Trong tháng 11/2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo cung ứng điện ổn định, an...

(09:16 - 28/11/2018)

TCBC: EVN SPC khắc phục thiệt hại trên lưới điện sau bão số 9 tại các tỉnh phía Nam

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) cập nhật thông tin liên quan đến tình hình khắc phục sự cố...

(16:11 - 26/11/2018)

TCBC: EVN được công nhận “Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018”

Vào ngày 22/11/2018 vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ Công bố...

(11:25 - 15/11/2018)

TCBC: Kỷ niệm 30 năm vận hành thủy điện Hòa Bình - – công trình thế kỷ

Vào ngày 09/11/2018, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và phát...

(07:48 - 12/11/2018)

TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018 của Công ty Điện lực Đồng Tháp

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 10 năm 2018 1. Về sản xuất – kinh doanh và...