Tin mới new

(15:38 - 12/12/2019)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2019

Tháng 11 năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh...

(14:44 - 06/12/2019)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ EVN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG - 12/2019”

Với trách nhiệm và tinh thần tri ân các khách hàng sử dụng điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)...

(09:58 - 11/11/2019)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 10 năm 2019

Tháng 10 năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh...

(15:10 - 19/09/2019)

TCBC: Tình hình hoạt động tháng 8 năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 9/2019 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam

Trong tháng 8 năm 2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho...

(14:19 - 11/09/2019)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 8 năm 2019

Tháng 8 năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh...

(10:04 - 09/08/2019)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2019

Tháng 7 năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn...

(11:53 - 26/07/2019)

TCBC tình hình các hồ thuỷ điện Cần Nước

Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền...

(08:58 - 10/07/2019)

TCBC: tình hình hoạt động tháng 6/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 7/2019

Tháng 6 năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn...