Tin mới new

(10:15 - 22/04/2019)

TCBC: EVN SPC tổ chức Ngày hội Tiết kiệm điện 2019 tại Tây Ninh

Vào 2 ngày 19 & 20/4/2019 chuỗi sự kiện “Ngày hội tiết kiệm điện năm 2019” được...

(10:06 - 05/04/2019)

TCBC: tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 3 năm 2018 và nhiệm vụ tháng 4 năm 2019 của Công ty Điện lực Đồng Tháp

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 3 NĂM 2019 1. Về sản xuất – kinh doanh và cung...

(11:21 - 25/03/2019)

TCBC: chương trình giờ trái đất 2019

(09:08 - 13/03/2019)

TCBC: Tình hình hoạt động tháng 02/2019 - Mục tiêu, nhiệm vụ tháng 3/2019

Trong tháng 02/2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo cung cấp điện an...

(13:47 - 05/03/2019)

TCBC: tình hình hoạt động tháng 2/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 3/2019

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 02 NĂM 2019 1. Về sản xuất – kinh doanh và cung...

(11:00 - 26/02/2019)

TCBC: Tình hình hoạt động tháng 01/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 02/2019

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 01 NĂM 2019 1. Về sản xuất – kinh doanh và cung...

(14:36 - 24/01/2019)

TCBC: tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD năm 2018 của Công ty Điện lực Đồng Tháp

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD năm 2018 1. Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng...

(09:58 - 09/01/2019)

Hội thảo "EVN với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Ngày 25/12/2018, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội thảo “EVN với...