Tin mới new

(08:58 - 10/07/2019)

TCBC: tình hình hoạt động tháng 6/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 7/2019

Tháng 6 năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn...

(07:41 - 10/07/2019)

TCBC: tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 6 tháng đầu năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục...

(11:08 - 03/07/2019)

Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông tin cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019...

(14:17 - 29/06/2019)

Thông tin báo chí về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông tin về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 như sau:

(13:59 - 06/06/2019)

TCBC: tình hình hoạt động tháng 5/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 6/2019

Tháng 5 năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn...

(09:44 - 17/05/2019)

TCBC: EVN tổ chức khánh thành văn phòng trụ sở làm việc của Điện lực Trường Sa

Ngày 12/5/2019 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp...

(14:36 - 07/05/2019)

TCBC: tình hình hoạt động tháng 4/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 5/2019

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 4 NĂM 2019 1. Về sản xuất – kinh doanh và cung...

(10:59 - 02/05/2019)

TCBC: Tình hình tiêu thụ điện tăng cao trong những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài ở các tỉnh/thành phố phía Nam

Trong những ngày qua, tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng toàn miền Nam,...