Tin mới new

(11:03 - 06/11/2019)

Hội thi thợ giỏi Công ty Điện lực Đồng Tháp năm 2019

(08:48 - 22/10/2019)

Hội thi giao tiếp khách hàng giỏi

  Hội thi Giao tiếp khách hàng giỏi Công ty Điện lực Đồng Tháp được tổ chức ngày 18/10/2019...

(07:50 - 08/10/2019)

PC Đồng Tháp giải tỏa những bức xúc của khách hàng sử dụng điện

Ngày 3/10, Công ty Điện lực Đồng Tháp (PC Đồng Tháp) đã có buổi tiếp xúc và làm việc với Đoàn...

(07:44 - 08/10/2019)

Công ty Điện lực Đồng Tháp làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Ngày 3/10, Công ty Điện lực Đồng Tháp (PC Đồng Tháp) đã có buổi tiếp xúc và làm việc với...

(07:37 - 08/10/2019)

Công ty Điện lực Đồng Tháp bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn

Ngày 3/10, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã có buổi làm việc với đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

(07:33 - 08/10/2019)

PC Đồng Tháp: Thường xuyên đổi mới, đáp ứng nhu cầu điện của khách hàng

Để đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế và an sinh xã hội, ngành điện Đồng Tháp cần...

(07:31 - 07/10/2019)

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Tháp làm việc với Công ty Điện lực Đồng Tháp

(16:51 - 25/09/2019)

Công ty Điện lực Đồng Tháp đào tạo kỹ năng viết tin, bài năm 2019