Tin mới new

(10:54 - 08/06/2020)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 5 năm 2020

Tháng 5 năm 2020 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh...

(08:30 - 25/05/2020)

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020, điện mặt trời mái nhà được kỳ vọng phát triển mạnh

Ngày 6/4/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế...

(15:27 - 14/05/2020)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 4 năm 2020

  Tháng 4 năm 2020 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát...

(14:55 - 12/05/2020)

TCBC: Tình hình hoạt động tháng 4 năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 5/2020 của EVN

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH...

(08:55 - 17/04/2020)

Thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ...

(07:33 - 17/04/2020)

TCBC: Tình hình hoạt động trong tháng 3 và quí I/2020 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 4/2020 của EVN SPC

Trong 3 tháng đầu năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị đã đảm bảo cung...

(07:51 - 13/04/2020)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 3

Tháng 3 năm 2020 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh...

(07:43 - 13/04/2020)

TCBC: THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GIẢM GIÁ ĐIỆN VÀ GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN CHỐNG DỊCH COVID-19 TỪ THÁNG 4 ĐẾN 6 NĂM 2020

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ VIỆC GIẢM GIÁ ĐIỆN VÀ GIẢM TIỀN ĐIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN...