Tin mới new

(16:18 - 30/11/2023)

TIẾP TỤC XUẤT HIỆN TRANG WEB GIẢ MẠO THƯƠNG HIỆU EVN

Gần đây trên mạng internet tiếp tục xuất hiện trang web giả mạo thương hiệu,...

(14:20 - 14/11/2023)

TCBC-EVNSPC: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 & NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2023

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11 năm 2023  ...

(20:29 - 09/11/2023)

QUYẾT ĐỊNH 2941/QĐ-BCT QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN ĐIỆN

Quyết định 2941/QĐ-BCT xem TẠI ĐÂY

(20:29 - 09/11/2023)

ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 9/11/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định...

(20:29 - 09/11/2023)

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TĂNG TƯƠNG ỨNG 4,5%

Ngày 8/11/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 1416/QĐ-EVN...

(19:29 - 09/11/2023)

TCBC-EVN: Tình hình hoạt động tháng 10 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2023

Trong tháng 10 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ...

(14:17 - 24/10/2023)

TCBC:EVNSPC - THÔNG CÁO BÁO CHÍ THÁNG 10-2023 CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2023 THÔNG...

(17:01 - 12/10/2023)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP THÔNG CÁO BÁO CHÍ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 NĂM 2023

I. Một số hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2023: Công ty Điện lực...