TIN LIÊN QUAN

(11:00 - 26/02/2019)

TCBC: Tình hình hoạt động tháng 01/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 02/2019

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐTXD VÀ SXKD THÁNG 01 NĂM 2019 1. Về sản xuất – kinh doanh và cung...

(14:36 - 24/01/2019)

TCBC: tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD năm 2018 của Công ty Điện lực Đồng Tháp

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD năm 2018 1. Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng...

(09:58 - 09/01/2019)

Hội thảo "EVN với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Ngày 25/12/2018, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Hội thảo “EVN với...

(16:11 - 07/01/2019)

TCBC: Chương trình công bố “cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4”

Ngày 21 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố ”Cung...

(09:48 - 26/12/2018)

TCBC: Chương trình công bố “Cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4”

Ngày 21 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố ”Cung...

(07:39 - 12/12/2018)

TCBC: Tình hình hoạt động tháng 11 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2018 của Công ty Điện lực Đồng Tháp

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2018 1. Về sản xuất – kinh doanh và...

(09:38 - 10/12/2018)

TCBC: Tình hình hoạt động tháng 11/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 12/2018

Trong tháng 11/2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đảm bảo cung ứng điện ổn định, an...

(09:16 - 28/11/2018)

TCBC: EVN SPC khắc phục thiệt hại trên lưới điện sau bão số 9 tại các tỉnh phía Nam

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) cập nhật thông tin liên quan đến tình hình khắc phục sự cố...