TIN LIÊN QUAN

(14:19 - 11/09/2019)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 8 năm 2019

Tháng 8 năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh...

(10:04 - 09/08/2019)

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2019

Tháng 7 năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn...

(11:53 - 26/07/2019)

TCBC tình hình các hồ thuỷ điện Cần Nước

Thời tiết hạn hán nghiêm trọng, nước về hầu hết các hồ thủy điện đều kém, nhiều hồ thủy điện ở miền...

(08:58 - 10/07/2019)

TCBC: tình hình hoạt động tháng 6/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 7/2019

Tháng 6 năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn...

(07:41 - 10/07/2019)

TCBC: tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 6 tháng đầu năm 2019

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục...

(11:08 - 03/07/2019)

Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông tin cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019...

(14:17 - 29/06/2019)

Thông tin báo chí về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông tin về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 như sau:

(13:59 - 06/06/2019)

TCBC: tình hình hoạt động tháng 5/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 6/2019

Tháng 5 năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn...