Trang chủ Thông cáo báo chí Công ty Điện lực Đồng Tháp
 

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 10 năm 2019

Tháng 10 năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh tế -  xã hội tỉnh nhà.

1. Sản lượng điện nhận trên hệ thống do Công ty quản lý: Tháng 10 là 209.938.550 kWh, tăng 5,0% so với cùng kỳ năm 2018 (199.861.129kWh).

2. Điện thương phẩm: Tháng 10 là 189.416.796 kWh tăng 4,21% so với cùng kỳ năm 2018, lũy kế 10 tháng là 2.073.930.924 kWh tăng 12,66% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 85% so với kế hoạch Tổng công ty giao.

3. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 10/2019 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI = 24,6354 phút, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI = 0,202 lần, SAIFI = 0,117  lần.

4. Tháng 10 tiết kiệm là 4.153.935 kWh, lũy kế 10 tháng đạt 98,4% so với kế hoạch năm của Công ty.

5. Kinh doanh điện năng: Trong tháng 10/2019, toàn Công ty phát triển 1.832  khách hàng, trong đó có 1.272 khách hàng sinh hoạt và 560 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến hết tháng 10/2019 là 569.031 khách hàng, trong đó có 496.678 khách hàng sinh hoạt và 72.353 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

6. Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2019 Tổng công ty giao điều cho Công ty là 35 công trình với giá trị là 61,728 tỷ đồng (bao gồm 43,728 tỷ đồng vốn khấu hao cơ bản và 18 tỷ đồng vốn ứng Tỉnh). Giá trị thực hiện đến hết tháng 10/2019 là 30,968 tỷ đồng, đạt 50% so với kế hoạch. Hiện đã nghiệm thu hoàn thành 16/35 công trình, đang triển khai thi công 09/35 công trình, còn lại 10/35 đã tổ chức đấu thầu dự kiến triển khai thi công trong tháng 11/2019.

Ngoài ra, Tổng công ty đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Bộ Công Thương đã phê duyệt hồ sơ TKTC-DT. Triển khai lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình 110kV Tam Nông – An Long với chiều dài 24 km.

         Một số nhiệm vụ công tác của PCĐT trong tháng 11 năm 2019

Trong tháng 11 năm 2019, Công ty Điện lực Đồng Tháp tiếp tục cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979  -  Fax: 0277.3852.802

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Website: pcdongthap.evnspc.vn  -   Email: pcdongthap@evnspc.vn

Đính kèm

 

In      Trở về
 
Các Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đưa
   TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 8 năm 2019 (14:19 - 11/09/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2019 (10:04 - 09/08/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 6/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 7/2019 (08:58 - 10/07/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 6 tháng đầu năm 2019 (07:41 - 10/07/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 5/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 6/2019 (13:59 - 06/06/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 4/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 5/2019 (14:36 - 07/05/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 3 năm 2018 và nhiệm vụ tháng 4 năm 2019 của Công ty Điện lực Đồng Tháp (10:06 - 05/04/2019)
   TCBC: chương trình giờ trái đất 2019 (11:21 - 25/03/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 2/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 3/2019 (13:47 - 05/03/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 01/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 02/2019 (11:00 - 26/02/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD năm 2018 của Công ty Điện lực Đồng Tháp (14:36 - 24/01/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 11 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2018 của Công ty Điện lực Đồng Tháp (07:39 - 12/12/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018 của Công ty Điện lực Đồng Tháp (07:48 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (07:54 - 10/10/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2018 (14:03 - 12/09/2018)

Đầu trang