Trang chủ Thông cáo báo chí Công ty Điện lực Đồng Tháp
 

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2019

 

Tháng 9 năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh tế -  xã hội tỉnh nhà.

1. Sản lượng điện nhận trên hệ thống do Công ty quản lý: Tháng 9 là 197.798.615 kWh, tăng 4,9 % so với cùng kỳ năm 2018 (188.513.536 kWh); sản lượng điện bình quân ngày là 6.593.249  kWh.

2. Điện thương phẩm: Tháng 9 là 193.706.666 kWh tăng 6,38% so với cùng kỳ năm 2018, lũy kế 9 tháng là 1.884.514.128 kWh tăng 13,59% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 77,23% so với kế hoạch Tổng công ty giao.

3. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 9/2019 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI = 38,443 phút, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI = 0,4135 lần, SAIFI = 0,1367  lần.

4. Tháng 9 tiết kiệm là 4.146.983 kWh, lũy kế 9 tháng đạt 88,3% so với kế hoạch năm của Công ty.

5. Kinh doanh điện năng: Trong tháng 9/2019, toàn Công ty phát triển 2.106    khách hàng, trong đó có 1.441khách hàng sinh hoạt và 665 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến hết tháng 9/2019 là 567.034 khách hàng, trong đó có 495.611 khách hàng sinh hoạt và 71.423 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

6. Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2019 Tổng công ty giao điều cho Công ty là 35 công trình với giá trị là 61,728 tỷ đồng (bao gồm 43,728 tỷ đồng vốn khấu hao cơ bản và 18 tỷ đồng vốn ứng Tỉnh). Giá trị thực hiện đến hết tháng 9/2019 là 29,563 tỷ đồng, đạt 48% so với kế hoạch. Hiện đã nghiệm thu hoàn thành 16/35 công trình, đang triển khai thi công 09/35 công trình, còn lại 10/35 đang tổ chức đấu thầu xây lắp và mua sắm VTTB để triển khai thi công trong tháng 10/2019.

Ngoài ra, Tổng công ty đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Bộ Công Thương đã phê duyệt hồ sơ TKTC-DT. Triển khai lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình 110kV Tam Nông – An Long với chiều dài 24 km.

         Một số nhiệm vụ công tác của PCĐT trong tháng 10 năm 2019

Trong tháng 10 năm 2019, Công ty Điện lực Đồng Tháp tiếp tục cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979  -  Fax: 0277.3852.802

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Website: pcdongthap.evnspc.vn  -   Email: pcdongthap@evnspc.vn

Đính kèm

 

In      Trở về
Đầu trang