Trang chủ Thông cáo báo chí Công ty Điện lực Đồng Tháp
 

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 8 năm 2019

Tháng 8 năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp đủ điện để phục vụ phát triển kinh tế -  xã hội tỉnh nhà.

1. Sản lượng điện nhận trên hệ thống do Công ty quản lý: Tháng 8 là 206.707.227  kWh, tăng 4,5 % so với cùng kỳ năm 2018 (197.727.824  kWh); sản lượng điện bình quân ngày là 6.667.975  kWh.

2. Điện thương phẩm: Tháng 8 là 206.637.737 kWh tăng 6,39% so với cùng kỳ năm 2018, lũy kế 8 tháng là 1.690.807.462 kWh so với cùng kỳ năm 2018, tăng 13,59%, đạt 69,30% so với kế hoạch Tổng công ty giao.

3. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 8/2019 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI = 23,794  phút, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI = 0,0239 lần, SAIFI = 0,0880  lần.

4.Tháng 8 tiết kiệm là 4.015.920 kWh, lũy kế 8 tháng đạt 87,24% so với kế hoạch năm của Công ty.

5. Kinh doanh điện năng: Trong tháng 8/2019, toàn Công ty phát triển 1.608    khách hàng, trong đó có 1.142 khách hàng sinh hoạt và 466 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến hết tháng 8/2019 là 565.584 khách hàng, trong đó có 494.700 khách hàng sinh hoạt và 70.884 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

6. Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2019 Tổng công ty giao cho Công ty là 25 công trình với giá trị là 38,155 tỷ đồng. Giá trị thực hiện đến hết tháng 8/2019 là 29,563 tỷ đồng, đạt 77,5% so với kế hoạch. Hiện đã nghiệm thu hoàn thành 05/25 công trình, đã thi công hoàn thành 11/25 công trình, còn lại 9/25 đang triển khai thi công dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2019.

Ngoài ra, Tổng công ty đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Bộ Công Thương đã phê duyệt hồ sơ TKTC-DT. Triển khai lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư công trình 110kV Tam Nông – An Long với chiều dài 24 km.

         Một số nhiệm vụ công tác của PCĐT trong tháng 9 năm 2019

Trong tháng 9 năm 2019, Công ty Điện lực Đồng Tháp tiếp tục cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979  -  Fax: 0277.3852.802

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Website: pcdongthap.evnspc.vn  -   Email: pcdongthap@evnspc.vn

Đính kèm

 

In      Trở về
 
Các Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đưa
   TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2019 (10:04 - 09/08/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 6/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 7/2019 (08:58 - 10/07/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 6 tháng đầu năm 2019 (07:41 - 10/07/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 5/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 6/2019 (13:59 - 06/06/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 4/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 5/2019 (14:36 - 07/05/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 3 năm 2018 và nhiệm vụ tháng 4 năm 2019 của Công ty Điện lực Đồng Tháp (10:06 - 05/04/2019)
   TCBC: chương trình giờ trái đất 2019 (11:21 - 25/03/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 2/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 3/2019 (13:47 - 05/03/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 01/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 02/2019 (11:00 - 26/02/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD năm 2018 của Công ty Điện lực Đồng Tháp (14:36 - 24/01/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 11 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2018 của Công ty Điện lực Đồng Tháp (07:39 - 12/12/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018 của Công ty Điện lực Đồng Tháp (07:48 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (07:54 - 10/10/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2018 (14:03 - 12/09/2018)
   TCBC: Tình hình cung cấp điện trong thời gian sửa chữa bảo dưỡng hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn. (11:40 - 15/08/2018)

Đầu trang