Trang chủ Thông cáo báo chí Công ty Điện lực Đồng Tháp
 

TCBC: Tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 7 năm 2019

Tháng 7 năm 2019 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế -  xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải

1. Sản lượng điện trên hệ thống do Công ty quản lý: Tháng 7 là 218.090.355 kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2018 (195.919.278 kWh); sản lượng điện bình quân ngày là 7.035.172 kWh.

2. Điện thương phẩm: Tháng 7 là 212.219.185 kWh tăng 15,86% so với cùng kỳ năm 2018, lũy kế 7 tháng đạt 60,83% so với kế hoạch Tổng công ty giao.

3. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 7/2019 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI = 129,6077 phút, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI = 0,2174lần, SAIFI = 0,5486 lần.

4. . Tháng 7 tiết kiệm là 4.043.725 kWh, lũy kế 7 tháng đạt 68,27% so với kế hoạch năm của Công ty.

5. Kinh doanh điện năng: Trong tháng 7/2019, toàn Công ty phát triển 2.743    khách hàng, trong đó có 1.797 khách hàng sinh hoạt và 946 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến hết tháng 7/2019 là 564.559 khách hàng, trong đó có 494.225 khách hàng sinh hoạt và 7.334 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

6. Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2019 Tổng công ty giao cho Công ty là 25 công trình với giá trị là 38,155 tỷ đồng. Giá trị thực hiện đến hết tháng 7/2019 là 15,702 tỷ đồng, đạt 41,2% so với kế hoạch. Hiện đã thi công hoàn thành 16/25 công trình, còn lại 9/25 đã đấu thầu dự kiến khởi công trong tháng 8/2019.

Ngoài ra, Tổng công ty đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Bộ Công Thương đã phê duyệt hồ sơ TKTC-DT.

         Một số nhiệm vụ công tác của PCĐT trong tháng 8 năm 2019

Trong tháng 7 năm 2019, Công ty đảm bảo cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979  -  Fax: 0277.3852.802

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Website: pcdongthap.evnspc.vn  -   Email: pcdongthap@evnspc.vn

 

Đính kèm

 

 

 

In      Trở về
 
Các Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đưa
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 6/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 7/2019 (08:58 - 10/07/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD 6 tháng đầu năm 2019 (07:41 - 10/07/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 5/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 6/2019 (13:59 - 06/06/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 4/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 5/2019 (14:36 - 07/05/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 3 năm 2018 và nhiệm vụ tháng 4 năm 2019 của Công ty Điện lực Đồng Tháp (10:06 - 05/04/2019)
   TCBC: chương trình giờ trái đất 2019 (11:21 - 25/03/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động tháng 2/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 3/2019 (13:47 - 05/03/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 01/2019 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 02/2019 (11:00 - 26/02/2019)
   TCBC: tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD năm 2018 của Công ty Điện lực Đồng Tháp (14:36 - 24/01/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 11 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2018 của Công ty Điện lực Đồng Tháp (07:39 - 12/12/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018 của Công ty Điện lực Đồng Tháp (07:48 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (07:54 - 10/10/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2018 (14:03 - 12/09/2018)
   TCBC: Tình hình cung cấp điện trong thời gian sửa chữa bảo dưỡng hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn. (11:40 - 15/08/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2018 (10:45 - 10/08/2018)

Đầu trang