Trang chủ Văn bản, pháp luật Văn bản, pháp luật
 

Quyết định 648/QĐ-BCT về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

Xem và tải file TẠI ĐÂY

In      Trở về - - Ban KD EVNSPC
 
Các Văn bản, pháp luật đã đưa
   Hướng dẫn thực hiện giá bán điện quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT (11:05 - 06/05/2019)
   Quyết định 175/QĐ-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ Công Thương về phê duyệt lộ trình và kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (14:22 - 08/04/2019)
   Văn bản 1532/EVN-KD ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện đối với các dự án điện mặt trời trên mái nhà. (14:18 - 08/04/2019)
   Thông tư 23/2017/TT-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2017 về Quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện (14:13 - 08/04/2019)
    Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 09 năm 2017 về việc quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. (13:50 - 08/04/2019)
   Thông tư 05/2019/TT-BCT sửa đổi quy định về phát triển dự án, Hợp đồng mua bán điện mặt trời (08:16 - 19/03/2019)
   Quy định cung cấp dịch vụ (09:12 - 14/08/2017)
   Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ Công Thương về Quy định giá bán điện (Áp dụng kể từ ngày 16/3/2015) (03:26 - 16/03/2015)
   Quy định về định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại (09:27 - 06/10/2014)
   Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ Công Thương ban hành Mẫu HĐMBĐ phục vụ mục đích sinh hoạt (02:10 - 09/09/2014)
   Quyết định số 4887/QĐ-BCT ngày 30/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện (02:02 - 09/09/2014)
   Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương Quy định về thực hiện giá bán điện (01:58 - 09/09/2014)
   Thông tư số 15/2014/TT-BCT ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về mua, bán công suất phản kháng (01:52 - 09/09/2014)
   Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện (01:48 - 09/09/2014)
   Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về kiểm tra hoạt động Điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp Hợp đồng mua bán điện (07:15 - 04/09/2014)

Đầu trang