Trang chủ Thông cáo báo chí Công ty Điện lực Đồng Tháp
 

TCBC: tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD năm 2018 của Công ty Điện lực Đồng Tháp

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD năm 2018

1. Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng điện:

Năm 2018 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

a) Sản lượng điện trên hệ thống  do Công ty quản lý: 12 tháng là: 2 tỷ 318 triệu kWh, tăng 9,33% so với cùng kỳ năm 2017 (2 tỷ 120 triệu kWh); sản lượng điện bình quân ngày là 6.341.499 kWh/ngày.

b) Điện thương phẩm: 12 tháng là 2 tỷ 220 triệu kWh tăng 9,48% so với năm 2017, tăng 6,72% so với kế hoạch Tổng công ty giao.

c) Tổn thất điện năng: Năm 2018 Công ty thực hiện 3,95%, giảm 0,11% so với năm 2017, thấp hơn kế hoạch giao 0,61%, thấp hơn kế hoạch điều hành của Tổng công ty giao 0,08% và thấp hơn kế hoạch phấn đấu của Tổng công ty giao là 0,03%.

d) Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Năm 2018 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI = 578,82 phút, giảm 29,2% so với 2017 và thấp hơn 16,43 phút so với kế hoạch giao. Tần suất mất điện kéo dài bình quân SAIFI là 2,593 lần/khách hàng, MAIFI là 0,168 lần/khách hàng.

đ) Năm 2018 tiết kiệm là 43 triệu kWh, đạt  129,3% so với kế hoạch và tương đương 1,98% sản lượng điện thương phẩm.

e) Kinh doanh điện năng: Năm 2018, toàn Công ty phát triển 23.472   khách hàng, nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến cuối tháng 12/2018 là 553.618 khách hàng trong đó có 489.492 khách hàng sinh hoạt và 64.126 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2018 Tổng công ty giao cho Công ty là 31 công trình với giá trị là 93 tỷ 415 triệu đồng. Giá trị thực hiện trong năm là 92 tỷ 213 triệu đồng, đạt 98,7% kế hoạch giao. Nghiệm thu hoàn thành 31/31 công trình lưới điện.

Về thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn: Năm 2018 Tổng công ty giao 26 công trình với vốn là 42 tỷ 659 triệu đồng, trong năm đã nghiệm thu, quyết toán 26/26 công trình với giá trị 41 tỷ 443 triệu đồng.

 II. Nhiệm vụ năm 2019.

  Điện thương phẩm: Phấn đấu đạt trên 2 tỷ 360 triệu kWh, tăng 6,3% so với năm 2018.

 Tỷ lệ TTĐN: Phấn đấu thực hiện đạt kế hoạch Tổng công ty (theo lộ trình ≤ 4,25%).

  Công tác ĐTXD: Thực hiện hoàn tất 34 công trình (trong đó có 15 công trình điện; 02 công trình kiến trúc; 01 công trình CNTT và 16 dự án mua sắm TSCĐ) với vốn 68 tỷ 744 triệu đồng.

  Công tác SCL: Thực hiện hoàn tất 13 công trình (trong đó có 12 công trình sửa chữa lưới điện; 01 công trình kiến trúc) với vốn 43 tỷ 962 triệu đồng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979 -  Fax: 0277.3852.802

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Website:   pcdongthap.evnspc.vn     Email: pcdongthap@evnspc.vn

Tải file đính kèm TẠI ĐÂY

In      Trở về
 
Các Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đưa
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 11 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2018 của Công ty Điện lực Đồng Tháp (07:39 - 12/12/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2018 của Công ty Điện lực Đồng Tháp (07:48 - 12/11/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động tháng 9/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ tháng 10/2018 (07:54 - 10/10/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2018 (14:03 - 12/09/2018)
   TCBC: Tình hình cung cấp điện trong thời gian sửa chữa bảo dưỡng hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn. (11:40 - 15/08/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2018 (10:45 - 10/08/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2018 (07:47 - 10/07/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2018 (08:28 - 12/06/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2018 (15:24 - 13/04/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2018 (11:27 - 14/03/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2017 (10:44 - 08/02/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh năm 2017 (10:37 - 08/02/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 (14:08 - 14/11/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2017 (14:10 - 11/10/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2017 (08:35 - 15/09/2017)

Đầu trang