Trang chủ Biểu giá điện Biểu giá điện 2015
 

Văn bản số 23/VBHN-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương

Văn bản số 23/VBHN-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương là văn bản hợp nhất Thông tư 16/2014/TT-BCT và Thông tư 25/2018/TT-BCT về việc Quy định về thực hiện giá bán điện.

Tải văn bản 23/VBHN_BCT TẠI ĐÂY

In      Trở về
 
Các Biểu giá điện 2015 đã đưa
   Quyết định số 4006/QĐ-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc Quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ (10:17 - 29/10/2018)
   Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều về thực hiện giá bán điện (09:09 - 26/10/2018)
   Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện (09:05 - 26/10/2018)
   Quy định của pháp luật về biểu giá điện 2015 (03:37 - 07/07/2015)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/3/2015 (03:14 - 13/03/2015)
   Biểu giá điện 2014 theo Thông Tư số 16_2014_TT_BCT (04:42 - 02/06/2014)
   Biểu giá điện 2013 theo Thông Tư số 19/2013/TT-BCT (01:04 - 03/08/2013)

Đầu trang