Trang chủ Biểu giá điện Biểu giá điện 2015
 

Quyết định số 4006/QĐ-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc Quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

Quyết định số 4006/QĐ-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc Quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ.

Tải file đính kèm TẠI ĐÂY 

In      Trở về
 
Các Biểu giá điện 2015 đã đưa
   Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều về thực hiện giá bán điện (09:09 - 26/10/2018)
   Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện (09:05 - 26/10/2018)
   Quy định của pháp luật về biểu giá điện 2015 (03:37 - 07/07/2015)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/3/2015 (03:14 - 13/03/2015)
   Biểu giá điện 2014 theo Thông Tư số 16_2014_TT_BCT (04:42 - 02/06/2014)
   Biểu giá điện 2013 theo Thông Tư số 19/2013/TT-BCT (01:04 - 03/08/2013)

Đầu trang