Trang chủ Biểu giá điện Biểu giá điện 2015
 

Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều về thực hiện giá bán điện

Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện

Tải file đính kèm TẠI ĐÂY

In      Trở về
 
Các Biểu giá điện 2015 đã đưa
   Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện (09:05 - 26/10/2018)
   Quy định của pháp luật về biểu giá điện 2015 (03:37 - 07/07/2015)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/3/2015 (03:14 - 13/03/2015)
   Biểu giá điện 2014 theo Thông Tư số 16_2014_TT_BCT (04:42 - 02/06/2014)
   Biểu giá điện 2013 theo Thông Tư số 19/2013/TT-BCT (01:04 - 03/08/2013)

Đầu trang