Trang chủ Biểu giá điện Biểu giá điện 2015
 

Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện

Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện.

Tải file đính kèm TẠI ĐÂY

In      Trở về
 
Các Biểu giá điện 2015 đã đưa
   Quy định của pháp luật về biểu giá điện 2015 (03:37 - 07/07/2015)
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/3/2015 (03:14 - 13/03/2015)
   Biểu giá điện 2014 theo Thông Tư số 16_2014_TT_BCT (04:42 - 02/06/2014)
   Biểu giá điện 2013 theo Thông Tư số 19/2013/TT-BCT (01:04 - 03/08/2013)

Đầu trang