Trang chủ Thông cáo báo chí Công ty Điện lực Đồng Tháp
 

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2018

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 8 năm 2018

1. Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng điện:

Tháng 8 năm 2018 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

a) Sản lượng điện trên hệ thống điện do Công ty quản lý: Tháng 8 là  197.727.824 kWh, tăng 7,6 % so với cùng kỳ năm 2017 (183.697.648 kWh); sản lượng điện bình quân ngày là 6.348.528 kWh/ngày.

b) Điện thương phẩm: Tháng 8 là 194.227.494 kWh tăng 13,03% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 71,56% so với kế hoạch Tổng công ty giao.

c) Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 8/2018 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI = 20,469 phút, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI = 0,0005 lần, SAIFI = 0,173 lần.

d) Tháng 8 tiết kiệm là 3.539.342 kWh, tổng sản lượng điện tiết kiệm được 08 tháng đầu năm 2018 là 28.717.753 kWh, đạt 69.7% so với kế hoạch năm của Công ty.

  đ) Kinh doanh điện năng: Trong tháng 8/2018, toàn Công ty phát triển phát triển 1.548 khách hàng, trong đó có 1.045 khách hàng sinh hoạt và 503 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến tháng 8/2018 là 547.570 khách hàng, trong đó có 486.812 khách hàng sinh hoạt và 60.758 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2018 Tổng công ty giao điều chỉnh cho Công ty là 32 công trình với giá trị là 42,425 tỷ đồng. Tính đến tháng 8/2018 đã thực hiện với giá trị là 18,527 tỷ đồng, đạt 44% so với kế hoạch. Trong đó đã nghiệm thu hoàn thành 13 công trình giao đầu năm, còn lại 19 công trình giao bổ sung đang tổ chức đấu thầu dự kiến khởi công trong tháng 9/2018.

Ngoài ra, Tổng công ty đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Bộ Công Thương đang thẩm tra phê duyệt hồ sơ TKTC-DT.

 II. Nhiệm vụ công tác tháng 9

Đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển KTXH của địa phương.

Rà soát thực hiện hoàn tất các giải pháp giảm sự cố theo Chương trình giảm sự cố năm 2018 của Công ty và thực hiện các giải pháp theo Chương trình nâng cao độ tin cậy năm 2018 Tổng công ty giao.           

        

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979 -  Fax: 0277.3852.802

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Website:   pcdongthap.evnspc.vn     Email: pcdongthap@evnspc.vn

Tải file TẠI ĐÂY

In      Trở về
 
Các Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đưa
   TCBC: Tình hình cung cấp điện trong thời gian sửa chữa bảo dưỡng hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn. (11:40 - 15/08/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2018 (10:45 - 10/08/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2018 (07:47 - 10/07/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2018 (08:28 - 12/06/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2018 (15:24 - 13/04/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2018 (11:27 - 14/03/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2017 (10:44 - 08/02/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh năm 2017 (10:37 - 08/02/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 (14:08 - 14/11/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2017 (14:10 - 11/10/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2017 (08:35 - 15/09/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2017 (08:23 - 17/08/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2017 (08:20 - 18/07/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2017 (10:50 - 14/06/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2017 (07:58 - 12/05/2017)

Đầu trang