Trang chủ Thông cáo báo chí Công ty Điện lực Đồng Tháp
 

TCBC: Tình hình cung cấp điện trong thời gian sửa chữa bảo dưỡng hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn.

          Theo kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng của Tổng công ty khí Việt Nam (PVGas) đối với hệ thống khí năm 2018, trong tháng 8/2018, nguồn khí Nam Côn Sơn từ ngày 18/8 – 20/8 chỉ có khả năng cung cấp tương ứng 12 và 9,5 triệu m3/ngày, riêng ngày 19/8 ngừng cung cấp toàn bộ do bảo dưỡng sửa chữa nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn.

 

          Trong thời gian này, mặc dù ngành Điện đã có nhiều giải pháp để sẳn sàng đáp ứng nhu cầu của hệ thống trong mọi trường hợp, tuy nhiên, hệ thống vận hành điện có khả năng gặp khó khăn do phải gián đoạn cung cấp điện trong thời gian sửa chữa bảo dưỡng hệ thống cung cấp khí Nam Côn Sơn.

 

          Công ty Điện lực Đồng Tháp xin thông báo đến quý khách hàng được biết về tình hình vận hành hệ thống điện trong giai đoạn này và rất mong được sự cảm thông, hợp tác với Điện lực trong trường hợp có gây gián đoạn đến việc cung cấp điện cho khách hàng. Đề nghị quý khách hàng sử dụng điện tiết kiệm vào giờ cao điểm trong thời gian trên.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979 -  Fax: 0277.3852.802

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Website:   pcdongthap.evnspc.vn     Email: pcdongthap@evnspc.vn

In      Trở về
 
Các Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đưa
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2018 (10:45 - 10/08/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2018 (07:47 - 10/07/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2018 (08:28 - 12/06/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2018 (15:24 - 13/04/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2018 (11:27 - 14/03/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2017 (10:44 - 08/02/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh năm 2017 (10:37 - 08/02/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 (14:08 - 14/11/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2017 (14:10 - 11/10/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2017 (08:35 - 15/09/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2017 (08:23 - 17/08/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2017 (08:20 - 18/07/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2017 (10:50 - 14/06/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2017 (07:58 - 12/05/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động quý I năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý II/2017 (09:08 - 04/05/2017)

Đầu trang