Trang chủ Thông cáo báo chí Công ty Điện lực Đồng Tháp
 

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 02 năm 2018

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 02 năm 2018

1. Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng điện:

Tháng 02 năm 2018 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

a) Sản lượng điện trên hệ thống điện do Công ty quản lý: Tháng 02 là 152,17 triệu kWh, giảm 6,6 % so với cùng kỳ năm 2017; sản lượng điện bình quân ngày là 5,45 triệu kWh/ngày.

b) Điện thương phẩm: Tháng 02 là 166.011.162 kWh, giảm 2,85% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 02 tháng đầu năm là 350.748.192 kWh, tăng 1,37% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 16,86%  so với kế hoạch Tổng công ty giao.

c) Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 02/2018 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI = 7,905 phút, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI = 0,000 lần, SAIFI = 0,053  lần.

d) Tháng 02 tiết kiệm 3.514.700 kWh, đạt 15,7 % so với kế hoạch năm của Công ty.

  đ) Kinh doanh điện năng: Trong tháng 02/2018, toàn Công ty phát triển phát triển 1.400 khách hàng, trong đó có 898 khách hàng sinh hoạt và 502 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; Lũy kế 02 tháng năm 2018, toàn Công ty phát triển 3.835 khách hàng, trong đó 2.599 khách hàng sinh hoạt và 1.236 khách hàng ngoài sinh hoạt. Tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến tháng 02/2018 là 539.627 khách hàng, trong đó có 483.151 khách hàng sinh hoạt và 56.476 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

   Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2018 Tổng công ty giao cho Công ty là 20 công trình với giá trị là 25,151 tỷ đồng. Tính đến tháng 02/2018 đã thực hiện với giá trị là 4,34 tỷ đồng, đạt 17% so với kế hoạch. Tình hình triển khai cụ thể đến nay như sau:

- Đã nghiệm thu hoàn thành 07 công trình chuyển tiếp từ năm 2017.

- Đang triển khai thi công 12/13 công trình giao đầu năm 2018, còn lại 01 công trình đang chờ mặt bằng để thi công.

    Ngoài ra, Tổng công ty đang triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Bộ Công Thương đã phê duyệt BCNCKT, Công ty tư vấn thiết kế điện miền Nam đang lập hồ sơ TKTC-DT.

  II. Nhiệm vụ công tác tháng 3:

- Đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

- Rà soát thực hiện hoàn tất các giải pháp giảm sự cố theo Chương trình giảm sự cố năm 2018 của Công ty và thực hiện các giải pháp theo Chương trình Nâng cao độ tin cậy năm 2018 Tổng công ty giao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979 -  Fax: 0277.3852.802

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Website:   pcdongthap.evnspc.vn     Email: pcdongthap@evnspc.vn

Tải file đính kèm TẠI ĐÂY

In      Trở về
 
Các Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đưa
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2017 (10:44 - 08/02/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh năm 2017 (10:37 - 08/02/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 (14:08 - 14/11/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2017 (14:10 - 11/10/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2017 (08:35 - 15/09/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2017 (08:23 - 17/08/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2017 (08:20 - 18/07/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2017 (10:50 - 14/06/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2017 (07:58 - 12/05/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động quý I năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý II/2017 (09:08 - 04/05/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2017 (08:49 - 11/04/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2017 (13:43 - 10/03/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2017 (14:52 - 16/02/2017)

Đầu trang