Trang chủ Hoạt động Đoàn thể Đảng
 

Chi bộ Văn phòng tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Ngày 10 tháng 11 năm 2017, chi bộ Văn phòng Công ty Điện lực Đồng Tháp tiến hành họp lệ hàng tháng. Trong buổi họp lệ này tất cả các Đảng viên trong chi bộ được tham gia sinh hoạt chuyên đề quý 4 năm 2017 với nội dung nâng cao chất lượng công tác quan hệ cộng đồng do Đồng chí Nguyễn Thụy Lan Chi trình bày.

Nội dung của chuyên đề đã đề cập đến tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của công tác quan hệ cộng đồng trong giai đoạn hiện nay, sức lan tỏa cũng như những tác động không mong muốn mà  những thông tin sai, không đúng, chưa phù hợp, thiếu khách quan đem lại. Bên cạnh đó, chuyên đề cũng đề cặp đến những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác quan hệ cộng đồng tại Công ty trong thời gian qua. Đồng thời cũng đưa ra những giải pháp hoạt động để công tác này ngày càng hoàn thiện hơn trong thời gian sắp tới.

Đây là buổi sinh hoạt chuyên đề đầu tiên của chi bộ Văn phòng về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ, không giống như trước kia chi bộ chỉ sinh hoạt chuyên đề về “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua đợt sinh hoạt lần này, có nhiều điều cần điều chỉnh và rút kinh nghiệm cho những lần sinh hoạt sau, nhưng kết quả mà buổi sinh hoạt chuyên đề mang lại là thu nhận được nhiều ý kiến đóng góp để công tác quan hệ cộng đồng tại đơn vị ngày càng hoàn thiện hơn. Qua đây cũng giúp cho các đồng nghiệp trong cùng một đơn vị hiểu hơn về công việc mà đồng nghiệp mình đang thực hiện./.

In      Trở về Mỹ Hiền- Phạm Công
 
Các Đảng đã đưa
   Kết nạp đảng viên mới (07:56 - 22/08/2017)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp 05 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu (09:37 - 04/08/2016)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (02:22 - 17/03/2016)
   Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp (04:01 - 25/06/2015)
   PC Đồng Tháp: Ký kết phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường (00:19 - 04/07/2011)
   Hồ Chí Minh - nhà báo cách mạng lỗi lạc (00:34 - 21/06/2011)
   EVNSPC: Đảng bộ bộ phận Cơ quan chú trọng phát triển đảng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh (00:21 - 08/06/2011)
   Đạo đức Hồ Chí Minh- một kiểu mẫu về sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động (01:16 - 19/05/2011)

Đầu trang