Trang chủ Thông cáo báo chí Công ty Điện lực Đồng Tháp
 

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 10 năm 2017

1. Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng điện:

Tháng 10 năm 2017 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

a) Sản lượng điện trên hệ thống điện do Công ty quản lý: Tháng 10 là 176,51 triệu kWh, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2016; sản lượng điện bình quân ngày là 5,69 triệu kWh/ngày.

b) Điện thương phẩm: Tháng 10 là 161.755.639 kWh, giảm 1,91% so với cùng kỳ năm 2016.  Lũy kế 10 tháng năm 2017 là 1.719.814.884 kWh, tăng 2,06% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 79,99%  so với kế hoạch Tổng công ty giao

 c) Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 10/2017 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI = 62,963 phút, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI = 0,089lần, SAIFI = 0,299  lần.

d) Tháng 10 tiết kiệm là 4.610.067 triệu kWh, đạt 85,1% so với kế hoạch năm của Công ty.

  đ) ) Kinh doanh điện năng: Trong tháng 10, toàn Công ty phát triển phát triển 1.616 khách hàng, trong đó có 1.060 khách hàng sinh hoạt và 556 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt, lũy kế số khách hàng phát triển năm 2017 là 17.914 khách hàng, trong đó có 12.504 khách hàng sinh hoạt và 5.410 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến  tháng 10/2017 là 532.128  khách hàng, trong đó có 478.359 khách hàng sinh hoạt và 53.769 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

         a) Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2017 Tổng công ty giao (điều chỉnh) cho Công ty là 31 công trình với giá trị là 77,871 tỷ đồng. Tính đến tháng 10/2017 đã thực hiện với giá trị là 58,823 tỷ đồng, đạt 75,5% so với kế hoạch. Tình hình triển khai cụ thể đến nay như sau:

- Đã nghiệm thu hoàn thành 14 công trình, đang triển khai thi công 01 công trình (giao từ đầu năm).

- Đang thi công 16 công trình (bổ sung).

         b) Tổng công ty đang triển khai 04 dự án vốn vay trên địa bàn Tỉnh gồm:

- Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Bộ Công Thương đã phê duyệt BCNCKT, Công ty tư vấn thiết kế điện miền Nam đang lập hồ sơ TKTC-DT.

- Dự án cải tạo các tuyến trục chính tại khu vực TP Cao Lãnh, huyện Tháp Mười, Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (vay vốn ODA - DPL4): Đang lập hồ sơ BCNCKT.

- Dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trung tâm các huyện Tân Hồng, Châu Thành và TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (vay vốn ODA - DPL4): Đang lập hồ sơ BCNCKT.

- Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đồng Tháp (Đề án điện nông thôn theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg): Đang chờ nguồn vốn phân bổ để triển khai thực hiện.

         II. Nhiệm vụ công tác tháng 11:

- Đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

- Rà soát thực hiện hoàn tất các giải pháp giảm sự cố theo Chương trình giảm sự cố năm 2017 của Công ty và thực hiện các giải pháp theo Chương trình Nâng cao độ tin cậy năm 2017 Tổng công ty giao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979 -  Fax: 0277.3852.802

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Website:   pcdongthap.evnspc.vn     Email: pcdongthap@evnspc.vn

Xem file đính kèm TẠI ĐÂY

In      Trở về
 
Các Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đưa
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2017 (14:10 - 11/10/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2017 (08:35 - 15/09/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2017 (08:23 - 17/08/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2017 (08:20 - 18/07/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2017 (10:50 - 14/06/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2017 (07:58 - 12/05/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động quý I năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý II/2017 (09:08 - 04/05/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2017 (08:49 - 11/04/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2017 (13:43 - 10/03/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2017 (14:52 - 16/02/2017)

Đầu trang