Trang chủ Thông cáo báo chí Công ty Điện lực Đồng Tháp
 

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2017

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 9 năm 2017

1. Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng điện:

Tháng 9 năm 2017 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

a) Sản lượng điện trên hệ thống điện do Công ty quản lý: Tháng 9 là 176,57 triệu kWh, giảm 1,3 % so với cùng kỳ năm 2016; sản lượng điện bình quân ngày là 5,88 triệu kWh/ngày.

b) Điện thương phẩm: Tháng 9 là 163.555.419 kWh, tăng 0,46% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế 9 tháng là 1.558.059.245 kWh, tăng 2,49% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 72,47% so với kế hoạch Tổng công ty giao.

  c) Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 9/2017 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI = 88,974 phút, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI = 0,034 lần, SAIFI = 0,280  lần.

d) Tháng 9 tiết kiệm là 5.320.025 triệu kWh, tăng 76.79 % so với kế hoạch năm của Công ty.

đ) Kinh doanh điện năng: Trong tháng 9, toàn Công ty phát triển phát triển 1.641 khách hàng, trong đó có 1.143 khách hàng sinh hoạt và 498 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt, lũy kế số khách hàng phát triển năm 2017 là 16.298 khách hàng, trong đó có 11.444 khách hàng sinh hoạt và 4.854 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến  tháng 9/2017 là 531.485 khách hàng, trong đó có 478.070 khách hàng sinh hoạt và 53.415 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

 2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

         a) Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2017 Tổng công ty giao (điều chỉnh) cho Công ty là 31 công trình với giá trị là 77,871 tỷ đồng. Tính đến tháng 9/2017 đã thực hiện với giá trị là 40,965 tỷ đồng, đạt 53% so với kế hoạch. Tình hình triển khai cụ thể đến nay như sau:

- Đã nghiệm thu hoàn thành 13 công trình, đang triển khai thi công 02 công trình (giao từ đầu năm).

- Đang thi công 08 công trình, đã đấu thầu xây lắp chuẩn bị thi công 08 công trình  (bổ sung).

         b) Tổng công ty đang triển khai 04 dự án vốn vay trên địa bàn Tỉnh gồm:

- Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Bộ Công Thương đã phê duyệt BCNCKT, Công ty tư vấn thiết kế điện miền Nam đang lập hồ sơ TKTC-DT.

- Dự án cải tạo các tuyến trục chính tại khu vực TP Cao Lãnh, huyện Tháp Mười, Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (vay vốn ODA - DPL4): Đang lập hồ sơ BCNCKT.

- Dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trung tâm các huyện Tân Hồng, Châu Thành và TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (vay vốn ODA - DPL4): Đang lập hồ sơ BCNCKT.

- Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đồng Tháp (Đề án điện nông thôn theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg): Đang chờ nguồn vốn phân bổ để triển khai thực hiện.

 II. Nhiệm vụ công tác tháng 10:

- Đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.

- Rà soát thực hiện hoàn tất các giải pháp giảm sự cố theo Chương trình giảm sự cố năm 2017 của Công ty và thực hiện các giải pháp theo Chương trình Nâng cao độ tin cậy năm 2017 Tổng công ty giao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3885.979 -  Fax: 0277.3852.802

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Website:   pcdongthap.evnspc.vn     Email: pcdongthap@evnspc.vn

Xem chi tiết  TẠI ĐÂY

 

In      Trở về
 
Các Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đưa
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2017 (08:35 - 15/09/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2017 (08:23 - 17/08/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 6 năm 2017 (08:20 - 18/07/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2017 (10:50 - 14/06/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2017 (07:58 - 12/05/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động quý I năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý II/2017 (09:08 - 04/05/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2017 (08:49 - 11/04/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2017 (13:43 - 10/03/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2017 (14:52 - 16/02/2017)

Đầu trang