Trang chủ Hoạt động Đoàn thể Đảng
 

Kết nạp đảng viên mới

Ngày 18/8/2017, Chi bộ Phòng Công nghệ thông tin thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp đã tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Nguyễn Minh Trung.


Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới. Đồng chí Nguyễn Thế Dân – Bí thư Chi bộ Phòng Công nghệ thông tin đã đọc Quyết định và phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, trách nhiệm của Chi bộ.  Phân công đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng toàn chi bộ luôn đoàn kết, xây dựng chi bộ vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng phát triển.

 Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Bác Hồ và toàn thể các đảng viên chi bộ, đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ hứa trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, luôn cố gắng phấn đấu rèn luyện đạo đức, lối sống và chuyên môn nghiệp vụ, sống hòa đồng với nhân dân, đồng nghiệp, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

In      Trở về Hồng Phúc – Phòng CNTT
 
Các Đảng đã đưa
   Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp 05 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu (09:37 - 04/08/2016)
   Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (02:22 - 17/03/2016)
   Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp (04:01 - 25/06/2015)
   PC Đồng Tháp: Ký kết phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường (00:19 - 04/07/2011)
   Hồ Chí Minh - nhà báo cách mạng lỗi lạc (00:34 - 21/06/2011)
   EVNSPC: Đảng bộ bộ phận Cơ quan chú trọng phát triển đảng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh (00:21 - 08/06/2011)
   Đạo đức Hồ Chí Minh- một kiểu mẫu về sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động (01:16 - 19/05/2011)

Đầu trang