Trang chủ Tin tức Tin ngành điện
 

Hội thảo triển khai xây dựng hệ thống đánh giá chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI

 Vào ngày 27 tháng 6 năm 2017 Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp cùng Công ty cổ phần tư vấn quản lý OCD tổ chức khai mạc Hội thảo triển khai xây dựng hệ thống đánh gía chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI.


Tham gia hội thảo gồm có Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, ban, nghiệp vụ và chuyên viên phụ trách. Giám đốc, trưởng phòng tổng hợp các Điện lực.


       

Tại hội thảo, ông Ngô Quý Nhâm chuyên gia tư vấn đã giới thiệu khái quát về việc áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Việc xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc cho từng vị trí chức danh là một hệ thống hiện đại, giúp cho đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý cũng như làm rõ hơn chức năng,nhiệm vụ cụ thể của từng phòng, ban.
Sau buổi hội thảo, chuyên gia tư vấn cùng với các trưởng, phòng, ban nghiệp vụ và chuyên viên phụ trách của Công ty sẽ từng bước xây dựng ma trận phân bổ các chức năng Công ty cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Tập đoàn và Tổng công ty quy định./.

      Vào ngày 27 tháng 6 năm 2017 Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp cùng Công ty cổ phần tư vấn quản lý OCD tổ chức khai mạc Hội thảo triển khai xây dựng hệ thống đánh gía chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI.
Tham gia hội thảo gồm có Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, ban, nghiệp vụ và chuyên viên phụ trách. Giám đốc, trưởng phòng tổng hợp các Điện lực.


        Tại hội thảo, ông Ngô Quý Nhâm chuyên gia tư vấn đã giới thiệu khái quát về việc áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Việc xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc cho từng vị trí chức danh là một hệ thống hiện đại, giúp cho đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý cũng như làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng, ban.
Sau buổi hội thảo, chuyên gia tư vấn cùng với các trưởng, phòng, ban nghiệp vụ và chuyên viên phụ trách của Công ty sẽ từng bước xây dựng ma trận phân bổ các chức năng Công ty cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Tập đoàn và Tổng công ty quy định./.


      Vào ngày 27 tháng 6 năm 2017 Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp cùng Công ty cổ phần tư vấn quản lý OCD tổ chức khai mạc Hội thảo triển khai xây dựng hệ thống đánh gía chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI.
Tham gia hội thảo gồm có Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, ban, nghiệp vụ và chuyên viên phụ trách. Giám đốc, trưởng phòng tổng hợp các Điện lực.


        Tại hội thảo, ông Ngô Quý Nhâm chuyên gia tư vấn đã giới thiệu khái quát về việc áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Việc xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc cho từng vị trí chức danh là một hệ thống hiện đại, giúp cho đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý cũng như làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng, ban.
Sau buổi hội thảo, chuyên gia tư vấn cùng với các trưởng, phòng, ban nghiệp vụ và chuyên viên phụ trách của Công ty sẽ từng bước xây dựng ma trận phân bổ các chức năng Công ty cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Tập đoàn và Tổng công ty quy định./.


      Vào ngày 27 tháng 6 năm 2017 Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp cùng Công ty cổ phần tư vấn quản lý OCD tổ chức khai mạc Hội thảo triển khai xây dựng hệ thống đánh gía chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI.
Tham gia hội thảo gồm có Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, ban, nghiệp vụ và chuyên viên phụ trách. Giám đốc, trưởng phòng tổng hợp các Điện lực.


        Tại hội thảo, ông Ngô Quý Nhâm chuyên gia tư vấn đã giới thiệu khái quát về việc áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Việc xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc cho từng vị trí chức danh là một hệ thống hiện đại, giúp cho đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý cũng như làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng, ban.
Sau buổi hội thảo, chuyên gia tư vấn cùng với các trưởng, phòng, ban nghiệp vụ và chuyên viên phụ trách của Công ty sẽ từng bước xây dựng ma trận phân bổ các chức năng Công ty cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Tập đoàn và Tổng công ty quy định./.


      Vào ngày 27 tháng 6 năm 2017 Công ty Điện lực Đồng Tháp phối hợp cùng Công ty cổ phần tư vấn quản lý OCD tổ chức khai mạc Hội thảo triển khai xây dựng hệ thống đánh gía chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPI.
Tham gia hội thảo gồm có Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng, ban, nghiệp vụ và chuyên viên phụ trách. Giám đốc, trưởng phòng tổng hợp các Điện lực.


        Tại hội thảo, ông Ngô Quý Nhâm chuyên gia tư vấn đã giới thiệu khái quát về việc áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Việc xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc cho từng vị trí chức danh là một hệ thống hiện đại, giúp cho đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý cũng như làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng, ban.
Sau buổi hội thảo, chuyên gia tư vấn cùng với các trưởng, phòng, ban nghiệp vụ và chuyên viên phụ trách của Công ty sẽ từng bước xây dựng ma trận phân bổ các chức năng Công ty cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Tập đoàn và Tổng công ty quy định./.


In      Trở về Phạm Công
 
Các Tin ngành điện đã đưa
   Đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng củng cố lưới điện phía Nam (15:14 - 23/06/2017)
   Không cắt điện tại các điểm thi ĐH - CĐ ở 21 tỉnh, thành phía Nam (15:06 - 23/06/2017)
   Điện lực Tân Hồng diễn tập xử lý sự cố, phòng chống lụt bão (09:47 - 21/06/2017)
   Nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm chăm sóc khách hàng (08:32 - 30/05/2017)
   EVN SPC đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô (08:42 - 05/05/2017)
   Đảm bảo nguồn cung điện miền Nam (09:10 - 03/05/2017)
   Hội nghị tổng kết công tác văn phòng 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 (14:32 - 28/03/2017)
   EVN SPC: 2 tháng đầu năm, tiết kiệm 195 triệu kWh (15:23 - 21/03/2017)
   Điện lực miền Nam thực hiện tốt chỉ số tiếp cận điện năng và cấp điện mới (15:12 - 21/03/2017)
   Khởi động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 (10:17 - 20/03/2017)
   EVNSPC tập trung đưa điện về các xã biên giới (16:13 - 10/03/2017)
   Xây dựng tiêu chí bình chọn nữ CNVC-LĐ tiêu biểu (15:28 - 10/03/2017)
   Lắp đặt gần 573.500 công tơ điện tử tại khu vực phía Nam (14:01 - 10/03/2017)
   Điện lực Lai Vung thực hiện các giải pháp giảm sự cố lưới điện. (08:52 - 10/03/2017)
   Đồng hành cùng giờ trái đất năm 2017 (08:48 - 07/03/2017)

Đầu trang