Trang chủ Thông cáo báo chí Công ty Điện lực Đồng Tháp
 

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2017

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 5 năm 2017

1. Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng điện:

Tháng 5 năm 2017 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

a) Sản lượng điện trên hệ thống điện do Công ty quản lý: Tháng 5 là 185.769.006 triệu kWh, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2016; sản lượng điện bình quân ngày là 5.996.249 triệu kWh/ngày. Ngày lớn nhất là ngày 13/4 đạt 7.041.012 triệu kWh.

b) Điện thương phẩm: Tháng 5 là 178.320.333  kWh, tăng 4,65% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế 5 tháng đầu năm là 882.521.981 kWh, tăng 3,51% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 41,05% so với kế hoạch Tổng công ty giao.

c) Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 5/2017 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI = 83,19  phút, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI = 0,00 lần, SAIFI = 0,26 lần.

 đ) Kinh doanh điện năng: Trong tháng 5 năm, toàn Công ty phát triển 1.775 khách hàng, trong đó có 1.382 khách hàng sinh hoạt và 393 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt, lũy kế số khách hàng phát triển năm 2017 là 8.918 trong đó có 6.808 khách hàng sinh hoạt và 2.110 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến tháng 5/2017 là 525.372 khách hàng, trong đó có 477.243 khách hàng sinh hoạt và 48.129 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

         Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2017 Tổng công ty giao cho Công ty là 95,122 tỷ đồng, trong đó gồm 16 công trình từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và 04 dự án. Giá trị thực hiện đến hết tháng 5/2017 là 16,52 tỷ đồng, đạt 17,4% so với kế hoạch. Tình hình triển khai cụ thể đến nay như sau:

         a) Công trình từ nguồn vốn khấu hao cơ bản

- Đang triển khai thi công 13 công trình. Đang tổ chức đấu thầu xây lắp 02 công trình dự kiến thi công trong tháng 6/2017.

- Đã phê duyệt hồ sơ TKTC-DT 01 công trình bổ sung, dự kiến thi công trong quý 3/2017.

b)  04 dự án vốn vay:

- Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Bộ Công Thương đã phê duyệt BCNCKT, Công ty tư vấn thiết kế điện miền Nam đang lập hồ sơ TKTC-DT.

- Dự án cải tạo các tuyến trục chính tại khu vực TP Cao Lãnh, huyện Tháp Mười, Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (vay vốn ODA - DPL4): Đang lập hồ sơ BCNCKT.

- Dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trung tâm các huyện Tân Hồng, Châu Thành và TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (vay vốn ODA - DPL4): Đang lập hồ sơ BCNCKT.

- Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đồng Tháp (Đề án điện nông thôn theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg): Đang chờ nguồn vốn phân bổ để triển khai thực hiện.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 6

- Đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm sự cố theo Chương trình giảm sự cố năm 2017 của Công ty.                                                                                                   

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch độ tin cậy lưới điện năm 2017 để đạt chỉ tiêu Tổng công ty giao

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Điện thoại: 067.3885.979 -  Fax: 067.3852.802

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Website:   pcdongthap.evnspc.vn     Email: pcdongthap@evnspc.vn

 XEM FILE TẠI ĐÂY

In      Trở về
 
Các Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đưa
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2017 (07:58 - 12/05/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động quý I năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý II/2017 (09:08 - 04/05/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2017 (08:49 - 11/04/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2017 (13:43 - 10/03/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2017 (14:52 - 16/02/2017)

Đầu trang