Trang chủ Thông cáo báo chí Công ty Điện lực Đồng Tháp
 

TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2017

I. Tình hình hoạt động  ĐTXD và SXKD tháng 4 năm 2017

1. Về sản xuất – kinh doanh và cung ứng điện:

Tháng 4 năm 2017 Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn toàn tỉnh để phục vụ phát triển kinh tế và xã hội, không điều hòa tiết giảm phụ tải.

a) Sản lượng điện trên hệ thống điện do Công ty quản lý: Tháng 4 là 188,12 triệu kWh, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016; sản lượng điện bình quân ngày là 6.270.798 triệu kWh/ngày. Ngày lớn nhất là ngày 13/4 đạt 7.041 triệu kWh.

b) Điện thương phẩm: Tháng 4 là 185.049.832 kWh, tăng 7,54% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế 4 tháng đầu năm là 704.201.648 kWh, tăng 3,23% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 32,75% so với kế hoạch Tổng công ty giao.

c) Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 4/2017 tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân SAIDI = 43,44 phút, tần suất mất điện thoáng qua bình quân MAIFI = 0,02 lần, SAIFI = 0,28 lần.

d) Tiết kiệm điện: Tháng 4 tiết kiệm là 4,781 triệu kWh, đạt 33,25% so với kế hoạch năm.

đ) Kinh doanh điện năng: Trong tháng 4 năm 2017 toàn Công ty phát triển 1.596 khách hàng, trong đó có 1.195 khách hàng sinh hoạt và 401 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt, lũy kế số khách hàng phát triển năm 2017 là 7.110 trong đó có 5.497 khách hàng sinh hoạt và 1.613 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt; nâng tổng số khách hàng Công ty ký hợp đồng có đến tháng 4/2017523.800 khách hàng, trong đó có 477.064 khách hàng sinh hoạt và 46.736 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:

Kế hoạch ĐTXD lưới điện năm 2017 Tổng công ty giao cho Công ty là 95,122 tỷ đồng, trong đó gồm 16 công trình từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và 04 dự án. Giá trị thực hiện đến hết tháng 4/2017 là 12,177 tỷ đồng, đạt 12,8% so với kế hoạch. Tình hình triển khai cụ thể đến nay như sau:

a) Công trình từ nguồn vốn khấu hao cơ bản

- Đang triển khai thi công 12 công trình. 

- Đã tổ chức bàn giao tuyến 01 công trình, đang tổ chức đấu thầu xây lắp 02 công trình dự kiến thi công trong tháng 5/2017. b)  04 dự án vốn vay:

- Dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực trung tâm TX, TP thuộc tỉnh Đồng Tháp (vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức giai đoạn 3 - KfW3): Bộ Công Thương đã phê duyệt BCNCKT, Công ty tư vấn thiết kế điện miền Nam đang lập hồ sơ TKTC-DT.

- Dự án cải tạo các tuyến trục chính tại khu vực TP Cao Lãnh, huyện Tháp Mười, Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (vay vốn ODA - DPL4): Đang lập hồ sơ BCNCKT.

- Dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trung tâm các huyện Tân Hồng, Châu Thành và TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp (vay vốn ODA - DPL4): Đang lập hồ sơ BCNCKT.

- Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Đồng Tháp (Đề án điện nông thôn theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg): Đang chờ nguồn vốn phân bổ để triển khai thực hiện.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 5:

- Đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm sự cố theo Chương trình giảm sự cố năm 2017 của Công ty.                                                                                                   

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch độ tin cậy lưới điện năm 2017 để đạt chỉ tiêu Tổng công ty giao

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Đồng Tháp

Điện thoại: 067.3885.979 -  Fax: 067.3852.802

Địa chỉ: Số 250, Nguyễn Huệ, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Website:   pcdongthap.evnspc.vn     Email: pcdongthap@evnspc.vn

File đính kèm

In      Trở về
 
Các Công ty Điện lực Đồng Tháp đã đưa
   TCBC: Tình hình hoạt động quý I năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý II/2017 (09:08 - 04/05/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2017 (08:49 - 11/04/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2017 (13:43 - 10/03/2017)
   TCBC: Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2017 (14:52 - 16/02/2017)

Đầu trang