Trang chủ Tri ân khách hàng
 

Hướng tới trách nhiệm, hiệu quả với cộng đồng

ĐTO - Thực hiện kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc triển khai các hoạt động “Tri ân khách hàng”, trong tháng 12/2016, Công ty Điện lực Đồng Tháp sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hướng tới khách hàng trên nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng và an sinh xã hội...Trong tháng 12/2016, Công ty Điện lực Đồng Tháp sẽ tiếp tục hướng đến mọi khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh

Với thông điệp “Thân thiện – Tin cậy – Hiệu quả”, trong tháng 11/2016, các hoạt động thể hiện sự tri ân của ngành Điện tới khách hàng là sự tổng hợp nhiều hoạt động từ sản xuất, kinh doanh, đến an sinh xã hội... Theo đó, đối tượng của chương trình là tất cả khách hàng trên địa bàn tỉnh sử dụng điện do Công ty Điện lực Đồng Tháp cung cấp (doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hộ tiêu dùng cá thể).

Theo Công ty Điện lực Đồng Tháp, hiện Công ty đã triển khai các hoạt động cụ thể đến từng phòng, ban và các đơn vị điện lực trực thuộc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của ngành Điện trong việc đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định, liên tục cho khách hàng. Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện việc công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiêu chí dịch vụ để khách hàng giám sát và thể hiện cam kết với khách hàng tại hầu hết các điểm giao dịch khách hàng, trụ sở các tổ chức thu tiền điện, các điểm rút tiền ATM...

Để nâng cao hiệu quả chuỗi hoạt động, trong tháng 12/2016, với thông điệp “Trách nhiệm, minh bạch”, Công ty Điện lực Đồng Tháp sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng tới phục vụ cộng đồng, tri ân khách hàng như tổ chức tổng kết và trao giải thưởng “Gia đình tiết kiệm điện năm 2016”; phát động cuộc thi “Tìm hiểu về hoạt động tháng Tri ân khách hàng”; thực hiện chương trình “Trao niềm tin, gửi yêu thương”: tặng quà cho hơn 350 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; chương trình “Thắp sáng đường quê”; thực hiện chương trình “Tuần lễ hồng – EVN: tham gia hiến máu nhân đạo”.

Song song đó, Công ty sẽ triển khai chương trình “Khách hàng may mắn năm 2016 - EVN” (quay số theo mã khách hàng tìm người trúng thưởng cho những khách hàng gọi điện đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng, khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng) với tổng trị giá các giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện sửa chữa và thay thế đèn Led, bảng nhựa, ổ điện hỏng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; thực hiện vệ sinh công nghiệp trạm biến áp miễn phí cho khách hàng lớn, sử dụng trạm biến áp riêng.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện hoạt động “Tri ân khách hàng” của Công ty Điện lực Đồng Tháp ngoài ý nghĩa kinh tế - xã hội còn thể hiện tốt văn hóa trong kinh doanh của ngành Điện. Mong rằng chương trình ngày càng được mở rộng để có thêm nhiều hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng.


Trong tháng 12/2016, Công ty Điện lực Đồng Tháp sẽ tiếp tục hướng đến mọi khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh

Với thông điệp “Thân thiện – Tin cậy – Hiệu quả”, trong tháng 11/2016, các hoạt động thể hiện sự tri ân của ngành Điện tới khách hàng là sự tổng hợp nhiều hoạt động từ sản xuất, kinh doanh, đến an sinh xã hội... Theo đó, đối tượng của chương trình là tất cả khách hàng trên địa bàn tỉnh sử dụng điện do Công ty Điện lực Đồng Tháp cung cấp (doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hộ tiêu dùng cá thể).

Theo Công ty Điện lực Đồng Tháp, hiện Công ty đã triển khai các hoạt động cụ thể đến từng phòng, ban và các đơn vị điện lực trực thuộc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của ngành Điện trong việc đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định, liên tục cho khách hàng. Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện việc công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiêu chí dịch vụ để khách hàng giám sát và thể hiện cam kết với khách hàng tại hầu hết các điểm giao dịch khách hàng, trụ sở các tổ chức thu tiền điện, các điểm rút tiền ATM...

Để nâng cao hiệu quả chuỗi hoạt động, trong tháng 12/2016, với thông điệp “Trách nhiệm, minh bạch”, Công ty Điện lực Đồng Tháp sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng tới phục vụ cộng đồng, tri ân khách hàng như tổ chức tổng kết và trao giải thưởng “Gia đình tiết kiệm điện năm 2016”; phát động cuộc thi “Tìm hiểu về hoạt động tháng Tri ân khách hàng”; thực hiện chương trình “Trao niềm tin, gửi yêu thương”: tặng quà cho hơn 350 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; chương trình “Thắp sáng đường quê”; thực hiện chương trình “Tuần lễ hồng – EVN: tham gia hiến máu nhân đạo”.

Song song đó, Công ty sẽ triển khai chương trình “Khách hàng may mắn năm 2016 - EVN” (quay số theo mã khách hàng tìm người trúng thưởng cho những khách hàng gọi điện đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng, khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng) với tổng trị giá các giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện sửa chữa và thay thế đèn Led, bảng nhựa, ổ điện hỏng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; thực hiện vệ sinh công nghiệp trạm biến áp miễn phí cho khách hàng lớn, sử dụng trạm biến áp riêng.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện hoạt động “Tri ân khách hàng” của Công ty Điện lực Đồng Tháp ngoài ý nghĩa kinh tế - xã hội còn thể hiện tốt văn hóa trong kinh doanh của ngành Điện. Mong rằng chương trình ngày càng được mở rộng để có thêm nhiều hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng.


Trong tháng 12/2016, Công ty Điện lực Đồng Tháp sẽ tiếp tục hướng đến mọi khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh

Với thông điệp “Thân thiện – Tin cậy – Hiệu quả”, trong tháng 11/2016, các hoạt động thể hiện sự tri ân của ngành Điện tới khách hàng là sự tổng hợp nhiều hoạt động từ sản xuất, kinh doanh, đến an sinh xã hội... Theo đó, đối tượng của chương trình là tất cả khách hàng trên địa bàn tỉnh sử dụng điện do Công ty Điện lực Đồng Tháp cung cấp (doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hộ tiêu dùng cá thể).

Theo Công ty Điện lực Đồng Tháp, hiện Công ty đã triển khai các hoạt động cụ thể đến từng phòng, ban và các đơn vị điện lực trực thuộc nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của ngành Điện trong việc đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định, liên tục cho khách hàng. Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện việc công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiêu chí dịch vụ để khách hàng giám sát và thể hiện cam kết với khách hàng tại hầu hết các điểm giao dịch khách hàng, trụ sở các tổ chức thu tiền điện, các điểm rút tiền ATM...

Để nâng cao hiệu quả chuỗi hoạt động, trong tháng 12/2016, với thông điệp “Trách nhiệm, minh bạch”, Công ty Điện lực Đồng Tháp sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng tới phục vụ cộng đồng, tri ân khách hàng như tổ chức tổng kết và trao giải thưởng “Gia đình tiết kiệm điện năm 2016”; phát động cuộc thi “Tìm hiểu về hoạt động tháng Tri ân khách hàng”; thực hiện chương trình “Trao niềm tin, gửi yêu thương”: tặng quà cho hơn 350 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; chương trình “Thắp sáng đường quê”; thực hiện chương trình “Tuần lễ hồng – EVN: tham gia hiến máu nhân đạo”.

Song song đó, Công ty sẽ triển khai chương trình “Khách hàng may mắn năm 2016 - EVN” (quay số theo mã khách hàng tìm người trúng thưởng cho những khách hàng gọi điện đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng, khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng) với tổng trị giá các giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện sửa chữa và thay thế đèn Led, bảng nhựa, ổ điện hỏng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; thực hiện vệ sinh công nghiệp trạm biến áp miễn phí cho khách hàng lớn, sử dụng trạm biến áp riêng.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện hoạt động “Tri ân khách hàng” của Công ty Điện lực Đồng Tháp ngoài ý nghĩa kinh tế - xã hội còn thể hiện tốt văn hóa trong kinh doanh của ngành Điện. Mong rằng chương trình ngày càng được mở rộng để có thêm nhiều hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng.

In      Trở về Báo Đồng Tháp
 
Các Tri ân khách hàng đã đưa
   Tổ chức Chương trình quay số trúng thưởng cuộc thi "Tìm hiểu về hoạt động tháng Tri ân khách hàng" và "Khách hàng may mắn năm 2016-EVN" (16:29 - 19/12/2016)
   Quảng bá các chương trình quay số trúng thưởng trong tháng tri ân khách hàng (16:25 - 19/12/2016)
   Kế hoạch triển khai hoạt động tháng tri ân khách hàng năm 2016 (16:13 - 19/12/2016)

Đầu trang