Trang chủ Hoạt động Đoàn thể Đảng
 

Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp 05 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu

  Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp là 1/51 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh  Đồng Tháp  với tổng số 276 đảng viên sinh hoạt tại 26 chi bộ trực thuộc. Trong 5 năm vừa qua, thực hiện Nghị quyết lần thứ II của Đảng bộ Công ty; Nghị quyết Đảng bộ khối doanh nghiệp lần thứ I; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ IX; Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo và phát huy tốt truyền thống đoàn kết trong toàn Đảng bộ, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, Đảng bộ Khối doanh nghiệp, của Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

   


   Trong 05 năm qua tình hình cung cấp điện luôn đảm bảo liên tục, ổn định góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

   Tổng sản lượng điện thương phẩm trong 5 năm từ 2011-2015 thực hiện 7,69 tỷ kWh, tăng trưởng bình quân là 12,03 %Chỉ tiêu giảm tổn thất điện năng hàng năm đều đạt so với kế hoạch giao.  

  Hàng năm Đảng ủy đều xây dựng Chương trình kiểm tra giám sát, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức kiểm tra, giám sát được 22 chi bộ trực thuộc và 22 đồng chí đảng viên, đạt 84,6% so với tổng số chi bộ trực thuộc hiện tại của Đảng ủy cơ sở. Qua kết quả kiểm tra, giám sát về cá nhân và tập thể, hầu hết thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và kịp thời quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng ở đơn vị thuộc phạm vi chi bộ phụ trách. Chất lượng sinh hoạt lệ chi bộ có cải tiến, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình theo quy định của Đảng. Đồng thời, Đảng ủy cơ sở Công ty đã phân công các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Công ty giám sát các chi bộ trực thuộc qua sinh hoạt lệ kỳ. Đây là hình thức phù hợp nhất đối với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị hiện nay để công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy được tiến hành thường xuyên và sâu sát hơn.

    Với những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp vinh dự là 01 trong 04 đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh được Tỉnh ủy Đồng Tháp trao tặng Bằng khen tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm (2011-2015). 

In      Trở về Lan Chi
 
Các Đảng đã đưa
   Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (02:22 - 17/03/2016)
   Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp (04:01 - 25/06/2015)
   PC Đồng Tháp: Ký kết phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường (00:19 - 04/07/2011)
   Hồ Chí Minh - nhà báo cách mạng lỗi lạc (00:34 - 21/06/2011)
   EVNSPC: Đảng bộ bộ phận Cơ quan chú trọng phát triển đảng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh (00:21 - 08/06/2011)
   Đạo đức Hồ Chí Minh- một kiểu mẫu về sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động (01:16 - 19/05/2011)

Đầu trang