Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp
 

Công ty Điện lực Đồng Tháp – Đơn vị văn hóa nhiều năm liền

Nhiều năm qua, bên cạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Công ty Điện lực Đồng Tháp còn thực hiện tốt việc xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa ở đơn vị, tham gia, tổ chức nhiều chương trình, hoạt động từ thiện xã hội,... Với sự phấn đấu đó, nhiều năm liền Công ty được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa”.

Ông Đào Hữu Điền – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp cho biết, Công ty luôn xem việc xây dựng đơn vị văn hóa là một trong những mục tiêu quan trọng để tạo môi trường hoạt động, kinh doanh văn minh, văn hóa; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tạo không khí phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CBCNVCLĐ) Công ty.

Triển khai phong trào, Công ty đã thành lập Ban Vận động xây dựng đơn vị văn hóa tại Công ty và 12 đơn vị Điện lực trực thuộc tại 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hàng năm, Ban Vận động đều tổ chức hướng dẫn các đơn vị trực thuộc đăng ký và xây dựng bảng đăng ký đơn vị văn hóa với Liên đoàn Lao động địa phương, đồng thời phổ biến, quán triệt đến tất cả CBCNVCLĐ các nội dung: 3 tiêu chí xây dựng đơn vị văn hóa, nội dung chấm điểm đơn vị văn hóa,... và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua. Cuối mỗi năm, Ban Vận động đều họp đánh giá kết quả thực hiện phong trào và thông báo đến CBCNVCLĐ biết để phát huy hay khắc phục. Công ty đã biên soạn và in sổ tay về văn hóa của đơn vị phát hành đến từng CBCNVCLĐ để áp dụng.

Nhờ triển khai, quán triệt tốt phong trào và xác định đó là mục tiêu trọng tâm, toàn thể CBCNVCLĐ Công ty phấn đấu thi đua tăng năng suất lao động. Thời gian qua, Công ty đã thực hiện tốt công tác cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn với sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng hàng năm luôn ở mức cao; tích cực xây dựng mạng lưới điện trung hạ thế và mở rộng mạng lưới điện phân phối đến các địa bàn chưa có điện; tính đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 401.303/401.604 hộ có điện sinh hoạt, đạt 99,9%. Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết cấp điện; quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở như CBCNVCLĐ giao tiếp với nhân dân lịch sự, hòa nhã; môi trường xanh, sạch, đẹp,...

Cùng với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, Công ty vận động CBCNVCLĐ tích cực thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống giản dị, lành mạnh; tích cực tham gia cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư; phòng, chống tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn lao động;...

Công ty còn thực hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội như vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa; đóng góp xây dựng mái ấm công đoàn, phòng, chống bão lụt, ủng hộ bảo vệ chủ quyền biển đảo, quỹ tấm lòng vàng; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình CBCNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNVCLĐ giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác, rèn luyện sức khỏe và thể hiện tài năng;...

Cùng với phong trào xây dựng đơn vị văn hóa, Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp nhiều năm liền đạt danh hiệu "Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đây là nền tảng để Công ty tiếp tục phấn đấu, chú trọng hơn nữa chất lượng phong trào, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên để đơn vị phát triển ổn định, bền vững.

In      Trở về
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Đồng Tháp (02:42 - 30/03/2016)
   Đổi mới văn hoá doanh nghiệp: Năm bước đơn giản (02:06 - 08/03/2016)
   Văn hóa Công ty Điện lực Đồng Tháp (03:21 - 14/08/2013)
   Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Cần thúc đẩy “10 C” (08:44 - 12/06/2013)
   Văn hóa doanh nghiệp yếu tố vàng của thành công (08:33 - 12/06/2013)

Đầu trang