Trang chủ Văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp
 

Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Đồng Tháp

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là một quá trình xuyên suốt gắn với sự phát triển của Công ty Điện lực Đồng Tháp (PC Đồng Tháp). Xác định rõ trách nhiệm, vai trò trong việc phổ biến văn hóa PC Đồng Tháp đến người lao động trong toàn Công ty, cũng như tuyên truyền rộng rãi đến cộng đồng, khách hàng của đơn vị.


Ban chỉ đạo xây dựng VHDN của Công ty đã có những hoạt động tạo nền tảng, định hướng và xem mỗi CBCNV là hạt nhân của việc xây dựng VHDN trong Công ty. Vào thời điểm ban đầu các nội dung liên quan đến VHDN đều được phổ biến, thảo luận, góp ý sôi nổi trong các cuộc họp tại Công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên trong Công ty. Việc thực thi VHDN được thể hiện rõ: Toàn thể CBCNV tuyệt đối không sử dụng phương tiện làm việc của Công ty vào các mục đích cá nhân; không tụ tập đông người để tán chuyện, gây rối làm mất an ninh, trật tự nơi làm việc. Toàn bộ CBCNV trong toàn Công ty khi giao tiếp với khách hàng đều thực hiện việc đeo bảng tên khi làm việc có tên cơ quan, họ tên, ảnh, chức danh, mã số nhân viên của CBCNV.
Đặc biệt, trên trang thông tin điện tử pcdt.evnspc.vn đã xây dựng chuyên mục VHDN trên website với nhiều tin, bài phong phú. Song song với hoạt động tuyên truyền Công ty đã nghiêm túc thực hiện các quy định về VHDN của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC). Trên cơ sở kế thừa bộ tài liệu Văn hóa EVN SPC, Công ty đã xây dựng và ban hành bộ tài liệu Văn hóa PC Đồng Tháp và Bộ quy tắc ứng xử trong PC Đồng Tháp, để tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho mỗi cán bộ, nhân viên Công ty, cả khách hàng sử dụng điện các giá trị VHDN của PC Đồng Tháp. Song song đó, hằng năm Công ty đều mở lớp đào tạo VHDN và chuẩn mực ứng xử cho CBCNV khối Phòng, Ban, Văn phòng, Phân xưởng cơ điện và Trưởng, phó phòng; Đội trưởng, đội phó; nhân viên giao tiếp khách hàng tại các Điện lực.
Xác định việc triển khai, áp dụng VHDN tại đơn vị là mục tiêu trọng tâm, toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty đã nỗ lực phấn đấu thi đua tăng năng suất lao động. Thời gian qua, Công ty đã thực hiện tốt công tác cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn với sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng hàng năm luôn ở mức cao; tích cực xây dựng mạng lưới điện trung hạ thế và mở rộng mạng lưới điện phân phối đến các địa bàn chưa có điện, đến nay đã có 144/144 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia với tổng số hộ dân có điện là 482.686/483.198 hộ, đạt tỷ lệ 99,89%. Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết cấp điện; quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, CBCNVC-LĐ giao tiếp với khách hàng trong quan hệ công tác lịch sự, hòa nhã; môi trường xanh, sạch, đẹp,...Ngoài ra, CBCNVC-LĐ tại đơn vị luôn tạo dựng mối quan hệ tốt giữa các đồng nghiệp, đoàn kết, hỗ trợ, tôn trọng lẫn nhau, cùng làm việc với tinh thần thi đua tích cực, hướng về khách hàng, mang đến sự hài lòng cho khách hàng, góp phần đẩy mạnh VHDN của PC Đồng Tháp thông qua việc mặc đồng phục, đeo bảng tên theo quy định của Công ty. Mỗi cán bộ, nhân viên Công ty trong từng vị trí công tác đều nhận thức rõ và tự hào về thương hiệu PC Đồng Tháp, một tập thể trẻ về tuổi đời, yêu nghề luôn nỗ lực vươn lên khẳng định tính năng động, sáng tạo.
Thời gian tới, Công ty sẽ chú trọng hơn nữa chất lượng và triển khai sâu VHDN trong đơn vị, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài trong định hướng xây dựng đơn vị phát triển ổn định, bền vững trong tương lai./.

Lan Chi - PC Đồng Tháp

 

In      Trở về Lan Chi - PC Đồng Tháp
 
Các Văn hóa doanh nghiệp đã đưa
   Đổi mới văn hoá doanh nghiệp: Năm bước đơn giản (02:06 - 08/03/2016)
   Văn hóa Công ty Điện lực Đồng Tháp (03:21 - 14/08/2013)
   Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Cần thúc đẩy “10 C” (08:44 - 12/06/2013)
   Văn hóa doanh nghiệp yếu tố vàng của thành công (08:33 - 12/06/2013)

Đầu trang