Trang chủ Hoạt động Đoàn thể Đảng
 

Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

 

Sau hơn 04 năm triển khai hực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến tích cực về rèn luyện đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

af852565-4c67-432c-82d6-5ccd3f25a089
Với cách làm thiết thực, cụ thể, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị được triển khai sâu rộng trong toàn thể CBCNV Công ty góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, đóng góp vào hoạt động kinh doanh của đơn vị.
Đảng ủy Công ty đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên, hàng năm xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 03 theo từng chuyên đề. 100% cán bộ, đảng viên và viên chức của đơn vị viết bản đăng ký phấn đấu học tập và làm theo lời Bác, đồng thời lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Đảng ủy thường xuyên tuyên truyền, vận động, nhắc nhở thực hiện các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong cuộc sống giao tiếp, các cuộc họp của đơn vị và các đoàn thể, trên panô, áp phích; trang thông tin điện tử nội bộ và lồng ghép trong các chương trình công tác...

b4793cf0-fdaa-4743-950b-f14997d3a2d0

Với cách làm trên, Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp đã tạo được những chuyển biến tích cực: Hầu hết cán bộ, viên chức thực hành lối sống lành mạnh, không xa hoa lãng phí, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm đối với công việc; đoàn kết tương trợ nhau cùng tiến bộ. Phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành kế hoạch hàng năm của Công ty đã tiếp thêm sức mạnh và đã thể hiện tính tích cực, sôi nổi trên các lĩnh vực: Công tác tiết kiệm điện; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; công tác dịch vụ khách hàng....
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cơ quan và các đoàn thể được nâng lên, tính dân chủ, công khai, tinh thần phê bình và tự phê bình, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực trong quản lý, những sai phạm trong công việc và sinh hoạt đã được cán bộ đảng viên phát huy. Cấp ủy, lãnh đạo thường xuyên trao đổi với các tổ chức đoàn thê, cán bộ, viên chức để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết vướng mắc. Cán bộ, đảng viên lắng nghe ý kiến quần chúng... tạo môi trường công tác lành mạnh, thân thiện trong đơn vị, góp phần ngăn ngừa tham ô, lãng phí và những tiêu cực khác.
Thực hiện chủ trương "tối ưu hóa chi phí" của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Kế hoạch thực hiện của Tổng công ty, Đảng ủy Công ty đã triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí như: Tối ưu hóa trong sản xuất kinh doanh (tăng doanh thu, giảm chi phí sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả sử dụng vốn); Tối ưu hóa trong đầu tư xây dựng; Tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm tại đơn vị...
Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ 2011-2015, tuy gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, Công ty vẫn khẳng định vai trò chủ lực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Tổng công ty Điện lực miền Nam giao. Sản lượng điện thương phẩm tăng bình quân khoảng 14,49%/ năm. Các công trình sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng đúng tiến độ, đến nay có 144/144 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 100%. Đã có 482.686/483.198 hộ có điện lưới quốc gia, đạt tỷ lệ 99,89%.
Kết quả, trong 05 năm qua (từ 2011 – 2015), Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp được Đảng bộ cấp trên công nhận và tặng giấy khen "Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu"; thành tích xuất sắc trong 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị./.


Lan Chi

In      Trở về
 
Các Đảng đã đưa
   Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp (04:01 - 25/06/2015)
   PC Đồng Tháp: Ký kết phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường (00:19 - 04/07/2011)
   Hồ Chí Minh - nhà báo cách mạng lỗi lạc (00:34 - 21/06/2011)
   EVNSPC: Đảng bộ bộ phận Cơ quan chú trọng phát triển đảng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh (00:21 - 08/06/2011)
   Đạo đức Hồ Chí Minh- một kiểu mẫu về sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động (01:16 - 19/05/2011)

Đầu trang