Trang chủ Biểu giá điện Biểu giá điện 2015
 

Quy định của pháp luật về biểu giá điện 2015

             

                                    Ngày 12/03/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2256/QĐ-BCT Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, biểu giá mới áp dụng kể từ ngày 16-3-2015, giá bán điện bình quân là 1.622,01 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) (tải QĐ 2256/QĐ-BCT tại đây)

TT

Đối tượng áp dụng giá

 Giá điện chưa VAT (đ/kWh)

 Giá điện có VAT (đ/kWh)

 
 

1

Giá bán điện cho sản xuất

     

1.1

Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

     
 

a) Giờ bình thường

                       1,388

                        1,527

 
 

b) Giờ thấp điểm

                          869

                          956

 
 

c) Giờ cao điểm

                       2,459

                        2,705

 

1.2

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

     
 

a) Giờ bình thường

                       1,405

                        1,546

 
 

b) Giờ thấp điểm

                          902

                          992

 
 

c) Giờ cao điểm

                       2,556

                        2,812

 

1.3

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

     
 

a) Giờ bình thường

                       1,453

                        1,598

 
 

b) Giờ thấp điểm

                          934

                        1,027

 
 

c) Giờ cao điểm

                       2,637

                        2,901

 

1.4

Cấp điện áp dưới 6 kV

     
 

a) Giờ bình thường

                       1,518

                        1,670

 
 

b) Giờ thấp điểm

                          983

                        1,081

 
 

c) Giờ cao điểm

                       2,735

                        3,009

 

2

Giá bàn lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp

     

2.1

Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

     

2.1.1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

                       1,460

                      1,606

 

2.1.2

Cấp điện áp dưới  6 kV

                       1,557

                        1,713

 

2.2

Chiếu sáng công cộng, đơn vị hành chính sự nghiệp

     

2.2.1

Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

                       1,606

                       1,767

 

2.2.2

Cấp điện áp dưới 6kV

                       1,671

                       1,838

 

3

Giá bán điện cho kinh doanh, dịch vụ

     

3.1

Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

     
 

a) Giờ bình thường

                       2,125

                        2,338

 
 

b) Giờ thấp điểm

                       1,185

                        1,304

 
 

c) Giờ cao điểm

                       3,699

                        4,069

 

3.2

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

     
 

a) Giờ bình thường

                       2,287

                        2,516

 
 

b) Giờ thấp điểm

                       1,347

                        1,482

 
 

c) Giờ cao điểm

                       3,829

                        4,212

 

3.3

Cấp điện áp dưới 6 kV

     
 

a) Giờ bình thường

                       2,320

                        2,552

 
 

b) Giờ thấp điểm

                       1,412

                       1,553

 
 

c) Giờ cao điểm

                       3,991

                        4,390

 

4

Giá bán điện sinh hoạt

     

4.1

Giá bán điện sinh hoạt

     
 

Bậc 1: Cho kWh từ 0-50

                       1,484

                       1,632

 
 

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100

                       1,533

                        1,686

 
 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

                       1,786

                        1,965

 
 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

                       2,242

                        2,466

 
 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

                       2,503

                        2,753

 
 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

                       2,587

                        2,846

 

4.2

Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

                       2,141

                        2,355

 

5

Giá bán buôn điện nông thôn

     

5.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

     
 

Bậc 1: Cho kWh từ 0-50

                       1,230

                        1,353

 
 

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100

                       1,279

                        1,407

 
 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

                       1,394

                        1,533

 
 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

                       1,720

                        1,892

 
 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

                       1,945

                        2,140

 
 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

                       2,028

                        2,231

 

5.2

Giá bán buôn điện cho  mục đích khác

                       1,322

                        1,454

 

6

Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư

     

6.1

Thành phố, Thị xã

     

6.1.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

     

6.1.1.1

+ Trạm biến áp do bên bán điện đầu tư

     
 

Bậc 1: Cho kWh từ 0-50

                       1,382

                        1,520

 
 

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100

                       1,431

                        1,574

 
 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

                       1,624

                        1,786

 
 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

                       2,049

                        2,254

 
 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

                       2,310

                        2,541

 
 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

                       2,389

                        2,628

 

6.1.1.2

+ Trạm biến áp do bên mua điện đầu tư

     
 

Bậc 1: Cho kWh từ 0-50

                       1,361

                        1,497

 
 

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100

                       1,410

                        1,551

 
 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

                       1,575

                        1,733

 
 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

                       1,984

                        2,182

 
 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

                       2,229

                        2,452

 
 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

                       2,333

                        2,566

 

6.1.2

Giá bán buôn điện cho  mục đích khác

                       1,333

                        1,466

 

6.2

Thị trấn, huyện lỵ

     

6.2.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

     

6.2.1.1

+ Trạm biến áp do bên bán điện đầu tư

     
 

Bậc 1: Cho kWh từ 0-50

                       1,332

                        1,465

 
 

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100

                       1,381

                        1,519

 
 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

                       1,539

                        1,693

 
 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

                       1,941

                        2,135

 
 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

                       2,181

                        2,399

 
 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

                       2,256

                        2,482

 

6.2.1.2

+ Trạm biến áp do bên mua điện đầu tư

     
 

Bậc 1: Cho kWh từ 0-50

1,311

                        1,442

 
 

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100

                       1,360

                        1,496

 
 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

                       1,503

                        1,653

 
 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

                       1,856

                        2,042

 
 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

                       2,101

                        2,311

 
 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

                       2,174

                        2,391

 

6.2.2

Giá bán buôn điện cho  mục đích khác

                       1,333

                        1,466

 

7

Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại- dịch vụ- sinh hoạt

     

7.1

Giá bán buôn điện sinh hoạt

     
 

Bậc 1: Cho kWh từ 0-50

1,454

                        1,599

 
 

Bậc 2: Cho kWh từ 51-100

                       1,502

                        1,652

 
 

Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

                       1,750

                        1,925

 
 

Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

                       2,197

                        2,417

 
 

Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

                       2,453

                        2,698

 
 

Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

                       2,535

                        2,789

 

7.2

Giá bán buôn điện cho mục đích khác

     
 

a) Giờ bình thường

                       2,192

                        2,411

 
 

b) Giờ thấp điểm

                       1,334

                        1,467

 
 

c) Giờ cao điểm

                       3,771

                        4,148

 

8

Giá bán buôn điện cho  các khu công nghiệp

     

8.1

Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của TBA 110kV/35-22-10-6 kV

     

8.1.1

+ Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn  100 MVA

     
 

a) Giờ bình thường

                       1,325

                        1,458

 
 

b) Giờ thấp điểm

                          846

                          931

 
 

c) Giờ cao điểm

                       2,407

                        2,648

 

8.1.2

+ Tổng công suất đặt các MBA từ 50 đến 100 MVA

     
 

a) Giờ bình thường

                       1,330

                        1,463

 
 

b) Giờ thấp điểm

                          820

                          902

 
 

c) Giờ cao điểm

                       2,395

                        2,635

 

8.1.3

+ Tổng công suất đặt các MBA dưới 50 MVA

     
 

a) Giờ bình thường

                       1,324

                        1,456

 
 

b) Giờ thấp điểm

                          818

                          900

 
 

c) Giờ cao điểm

                       2,379

                        2,617

 

8.2

Giá bán buôn điện phí trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV

 

                            -  

 

8.2.1

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

     
 

a) Giờ bình thường

                       1,378

                        1,516

 
 

b) Giờ thấp điểm

                          885

                          974

 
 

c) Giờ cao điểm

                       2,506

                        2,757

 

8.1.2

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

     
 

a) Giờ bình thường

                       1,425

                        1,568

 
 

b) Giờ thấp điểm

                          916

                        1,008

 
 

c) Giờ cao điểm

                       2,586

                        2,845

 

Tải file excel cách tính chi tiết tiền điện sinh hoạt của khách hàng tại đây

In      Trở về
 
Các Biểu giá điện 2015 đã đưa
   Biểu giá điện áp dụng từ ngày 16/3/2015 (03:14 - 13/03/2015)
   Biểu giá điện 2014 theo Thông Tư số 16_2014_TT_BCT (04:42 - 02/06/2014)
   Biểu giá điện 2013 theo Thông Tư số 19/2013/TT-BCT (01:04 - 03/08/2013)

Đầu trang