Trang chủ Thông tin dịch vụ Thủ tục giải quyết các dịch vụ
 

Hướng dẫn mua điện hạ áp

       

 1. Lưu đồ cấp điện (File đính kèm)

2.  Trình tự cấp điện (File đính kèm)

3. Hồ sơ đề nghị cấp điện (File đính kèm)

4. Giấy đề nghị mua điện (File đính kèm)

5. Bảng liệt kê thiết bị (File đính kèm)

6. Biểu đồ phụ tải (File đính kèm)

 

In      Trở về
 
Các Thủ tục giải quyết các dịch vụ đã đưa
   Thủ tục di dời công tơ (07:45 - 14/05/2015)
   Thủ tục sang tên, thay đổi thông tin (07:43 - 14/05/2015)
   Thủ tục thu hồi công tơ (07:23 - 14/05/2015)
   Thủ tục kiểm tra công tơ (07:22 - 14/05/2015)
   Thủ tục cắt điện sửa nhà, thi công (07:21 - 14/05/2015)

Đầu trang