Trang chủ Hoạt động Đoàn thể Đảng
 

Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Tháp

 

 Nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ đã lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của đơn vị và người lao động, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước. Công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Đảng uỷ quan tâm hàng đầu. Các đảng viên trong Đảng bộ đã từng bước có những thay đổi trong nhận thức và hành động. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện thường xuyên nhằm ngày càng củng cố tổ chức đảng, xem đây là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Các đoàn thể ngày càng được củng cố và từng bước cải thiện chất lượng trong hoạt động.

IMG 5173

Trong nhiệm kỳ, Đảng uỷ Công ty đã xét đề nghị Đảng uỷ Khối kết nạp được 126 đảng viên mới, vượt 22% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; trong đó, số đảng viên mới kết nạp là lực lượng lao động trẻ, tiêu biểu có trình độ từ trung cấp trở lên.
Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch trong nhiệm kỳ mới: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch Tập đoàn, Tổng công ty Điện lực miền Nam giao hằng năm; thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước; đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện đúng, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động; doanh nghiệp hoạt động phát triển ổn định, bền vững; phấn đầu hằng năm Đảng bộ và 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 70 đảng viên mới.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 11 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Tỉnh gồm 23 đồng chí. Đồng chí Phạm Hữu Khải, Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp giữ chức Bí thư Đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.
*Một số hình ảnh tại Đại hội

IMG 5167

Đoàn chủ tịch

IMG 51801

Đ/c Phan Hữu Phước - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

IMG 5186

Phát biểu thảo luận tại Đại hội

IMG 5186 1

Biểu quyết các chỉ tiêu tại Đại hội

IMG 5191

Biểu quyết các chỉ tiêu tại Đại hội

IMG 5194

Bầu cử tại Đại hội

IMG 5200

BCH Khóa mới ra mắt tại Đại hội

IMG 52091
Lan Chi

In      Trở về
 
Các Đảng đã đưa
   PC Đồng Tháp: Ký kết phối hợp thực hiện công tác bảo vệ môi trường (00:19 - 04/07/2011)
   Hồ Chí Minh - nhà báo cách mạng lỗi lạc (00:34 - 21/06/2011)
   EVNSPC: Đảng bộ bộ phận Cơ quan chú trọng phát triển đảng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh (00:21 - 08/06/2011)
   Đạo đức Hồ Chí Minh- một kiểu mẫu về sự nhất quán giữa tư tưởng và hành động (01:16 - 19/05/2011)

Đầu trang