Trang chủ Thông tin dịch vụ Thủ tục giải quyết các dịch vụ
 

Thủ tục thu hồi công tơ

 

Khi không có nhu cầu sử dụng điện, khách hàng lập thủ tục thu hồi công tơ và thanh lý hợp đồng mua bán điện như sau:
- Giấy đề nghị thu hồi công tơ (tải tại đây)

Thời gian thực hiện: theo yêu cầu của khách hàng.
Lưu ý: khách hàng phải cam kết thanh toán đầy đủ sản lượng đã sử dụng qua công tơ

In      Trở về
 
Các Thủ tục giải quyết các dịch vụ đã đưa
   Thủ tục kiểm tra công tơ (07:22 - 14/05/2015)
   Thủ tục cắt điện sửa nhà, thi công (07:21 - 14/05/2015)

Đầu trang